Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NIYA TOCHARIAN — Wynik w skrócie

Project ID: 626656
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo

Języki Jedwabnego Szlaku

Unijni badacze przyjrzeli się znajdującemu się na Jedwabnym Szlaku królestwu Shanshan oraz jego oficjalnemu językowi, który w porównaniu z innymi miejscami, w których był używany, uległ znacznym zewnętrznym wpływom. Za zachodzące w nim zmiany mogły być odpowiedzialne wpływy tocharskie lub irańskie; wykluczono natomiast udział wpływów khotańskich.
Języki Jedwabnego Szlaku
Niya prakrit, znany również pod nazwą niya gandhari, był językiem należącym do rodziny języków indyjskich używanym w III i IV wieku n.e. Wywodzący się z Pakistanu język tworzył ramy administracyjne Shanshan – leżącego na Jedwabnym Szlaku królestwa na obrzeżach Chin.

Okazuje się jednak, że mieszkańcy królestwa Shanshan najwidoczniej posługiwali się również własnym językiem, który mógł oddziaływać na używany przez nich niya prakrit. Wpływ ten był przedmiotem badań przeprowadzonych w ramach projektu NIYA TOCHARIAN (Niya Tocharian: Language contact and prehistory on the Silk Road) finansowanego ze środków UE. Niya prakrit, którym posługiwali się mieszkańcy Shanshan, zawierał nie tylko szereg błędów, lecz także słowa i nazwy pochodzenia obcego.

Zespół badawczy sprawdził słuszność wysuniętej w 1935 roku hipotezy, która zakładała, że lokalnym językiem wpływającym na sposób posługiwania się niya prakrit była jedna z odmian języka tocharskiego. Używano jej na zachód wzdłuż Jedwabnego Szlaku, jednak wciąż na terenie należącym do Shanshan w V wieku n.e. Znane są dwie odmiany języka tocharskiego. Uczeni potwierdzili, że wspomniana teoria może być słuszna, jednak nie udało im się udzielić ostatecznej odpowiedzi ze względu na powierzchowny charakter badania z 1935 roku.

Członkowie zespołu zbadali pochodzenie wyrazów obcych, które trafiły do języka niya prakrit używanego przez mieszkańców królestwa Shanshan. Wyniki badania potwierdziły ewidentną obecność naleciałości tocharskich, jednak nie w ilości, która mogłaby potwierdzić słuszność hipotezy z 1935 roku. Dodatkowo zidentyfikowano też elementy pochodzenia irańskiego.

Porównanie ze spokrewnionym wariantem języka niya prakrit – językiem khotańskim – pozwoliło badaczom wykluczyć go jako źródło zapożyczeń w języku, którym posługiwali się mieszkańcy Shanshan.

Przeprowadzone badania pozwoliły dokonać rekonstrukcji historii języków Azji Środkowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Języki, Jedwabny Szlak, Shanshan, niya prakrit, NIYA TOCHARIAN, prehistoria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę