Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SAFI — Wynik w skrócie

Project ID: 607155
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Francja
Dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

Dane wspierające rozwój rybołówstwa i akwakultury

Unijni badacze opracowali nowe narzędzia dostarczające przydatnych informacji przedsiębiorstwom z sektorów rybołówstwa i akwakultury – dwóch branż, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.
Dane wspierające rozwój rybołówstwa i akwakultury
Do zwiększenia swojej produktywności przedsiębiorstwa zajmujące się rybołówstwem i akwakulturą potrzebują wiarygodnych informacji dotyczących cech środowiskowych oceanów.

Ostatnio skonsolidowano dane i metody teledetekcji lądów i oceanów, co znacznie zwiększyło dostępność danych z obserwacji Ziemi. Korzyści, jakie mogą przynieść takie obserwacje dla rybołówstwa i akwakultury zostały już dostrzeżone, ale jak dotąd nadal pozostają w sferze czysto teoretycznej.

Naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie SAFI (Support to aquaculture and fishery industry) zdecydowali się podjąć działania sprzyjające współpracy między społecznością zajmującą się teledetekcją a zainteresowanymi stronami z sektora morskiego. Wykorzystując najnowsze zdobycze technologiczne w zakresie obserwacji Ziemi, stworzyli bazujące na danych przestrzennych narzędzia wspierające akwakulturę morską i rybołówstwo.

Podczas pierwszej fazy projektu badacze przeanalizowali wszystkie dostępne dane środowiskowe i wybrali te o najbardziej odpowiednich parametrach. Następnie na podstawie tych parametrów opracowali charakteryzujące środowisko morskie wskaźniki, które mogą być przydatne dla rybaków i przedsiębiorców zajmujących się akwakulturą.

Wskaźniki przeznaczone dla sektora akwakultury pozwalają m.in. wybrać optymalne położenie klatek czy monitorować jakość wody, zaś te stworzone dla rybaków – określić liczebność, lokalizację i stopień odnawialności ławic określonych gatunków ryb i grup mięczaków.

Specjalne narzędzie online zapewnia dostęp do bazy danych środowiskowych SAFI. Na stronie internetowej projektu znajdują się również wskaźniki, mapy i szeregi czasowe dopasowane do lokalizacji i obszaru zainteresowań użytkownika.

Narzędzie to jest przeznaczone zarówno dla zainteresowanych stron z branży i administracji publicznej odpowiedzialnej za planowanie połowów i hodowli akwakulturowej, jak i ogółu społeczeństwa.

Badacze przetestowali przydatność nowego narzędzia i wskaźników w różnych regionach UE oraz krajach spoza Europy. Zainteresowane strony mogły wymienić się opiniami na temat narzędzia na dwudniowych warsztatach w Maroku.

Nowe wskaźniki usprawniające zarządzanie rybołówstwem i rozwój akwakultur na całym świecie pozwolą wykorzystać istniejące dane do rozwiązania obecnych problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Narzędzie SAFI pomoże zwiększyć wydajność hodowli akwakulturowej i rybołówstwa, a w przyszłości może okazać się przydatne również w innych zastosowaniach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Akwakultura, rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe, teledetekcja, obserwacja Ziemi, SAFI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę