Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SensWIRING — Wynik w skrócie

Project ID: 620163
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Portugalia
Dziedzina: Przemysł, Bezpieczeństwo, Transport

Zintegrowane systemy czujników monitorujące stan okablowania w samolotach

Opracowanie i testy nowej, pokładowej sieci czujników zbliżyły sektor lotniczy do stworzenia przełomowego systemu do monitorowania stanu okablowania.
Zintegrowane systemy czujników monitorujące stan okablowania w samolotach
UE szczyci się wysokim poziomem bezpieczeństwa swojego sektora lotniczego i nieustająco wspiera dalsze badania w tym zakresie. Wiele katastrof lotniczych w ostatnich dekadach było spowodowanych usterkami okablowania, co skłoniło badaczy do podjęcia prac nad ich unowocześnieniem i zwiększeniem bezpieczeństwa. Tym właśnie kierowali się uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu SENSWIRING (Harness integrated delocalized sensors network for wiring health monitoring).

Zgodnie z założeniem, system monitorowania stanu okablowania (WHM) to zintegrowana, rozproszona sieć inteligentnych czujników zdolnych do wykrywania defektów kabli, bazująca na technologiach komunikacji bezprzewodowej i wbudowanych układach elektronicznych o niskim poborze mocy. Wiązki kablowe są często narażone na przecieranie się, pękanie i erozję chemiczną.

Z tego powodu naukowcy wymyślili sieć czujnikową, w której czujniki współpracują ze sobą i przesyłają do węzła centralnego sygnały o stanie wiązki, a przede wszystkim o rodzaju, lokalizacji i wadze usterki. Lokalne węzły tej sieci wykrywają i mierzą stan kabli oraz komunikują się z innymi czujnikami, jak również pozyskują energię i zarządzają nią.

W celu spełnienia tych założeń zespół przeanalizował działanie funkcji pozyskiwania energii i zarządzania energią. Następnie opracował posiadającą wymagane funkcje pomiarowe technologię detekcji możliwą do zastosowania do wiązek kablowych. Kolejnym krokiem było zidentyfikowanie i rozbudowanie niezbędnych parametrów i technik pomiaru oraz interpretacji wyników.

Testy laboratoryjne opracowanej koncepcji WHM dowiodły skuteczności systemu w zakresie wykrywania przypadków przetarć. Mimo że uzyskanie pełnej integracji systemu z wiązkami kablowymi wymaga jeszcze wielu badań, zespół SENSWIRING dokonał znaczących postępów na drodze do tego celu.

Po dopracowaniu system będzie skutecznie lokalizować usterki, co pomoże zapobiegać występowaniu awarii prowadzących do katastrofy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia kosztów konserwacji oraz skrócenia czasu przestoju, a także pozwoli zbliżyć się do osiągnięcia stawianych przed sektorem lotniczym celów w zakresie ochrony środowiskowa. Dodatkowo po wprowadzeniu na rynek technologia może znaleźć również inne zastosowania, m.in. w sektorach morskim, kolejowym czy motoryzacyjnym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

System czujnikowy, samolot, bezpieczeństwo, lotnictwo, SENSWIRING, monitorowanie stanu okablowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę