Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRACE — Wynik w skrócie

Project ID: 607669
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł, Bezpieczeństwo

Dogłębne zrozumienie przyczyn handlu żywym towarem

Mimo ogromnych wysiłków i nakładów finansowanych na działania zapobiegawcze handel ludźmi nadal istnieje. W ramach unijnej inicjatywy mającej na celu walkę z handlem żywym towarem przyjęto holistyczne podejście, które pomoże wielu stronom zaangażowanym w tę walkę.
Dogłębne zrozumienie przyczyn handlu żywym towarem
Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi jest jednym z priorytetów dla wszystkich krajów Europy oraz samej Unii Europejskiej. Jednak skuteczna walka z tego typu działalnością przestępczą wymaga szczegółowej wiedzy o zakresie handlu ludźmi w Europie. Do tej pory wiedza na ten temat była ograniczona z wielu przyczyn, z których najpoważniejszą jest brak dostępu do danych z uwagi na ukryty charakter omawianego procederu.

Aby rozwiązać ten problem, powołano do życia finansowany ze środków UE projekt TRACE (Trafficking as a criminal enterprise), którego celem jest wsparcie różnych najważniejszych instytucji walczących z handlem żywym towarem poprzez dostarczenie im skonsolidowanych informacji na temat sprawców oraz szerszego kontekstu handlu ludźmi.

Uczestnicy projektu TRACE przeanalizowali zjawisko, jakim jest handel ludźmi, pod kątem prawnym, kryminologicznym, społeczno-ekonomicznym, psychologicznym i egzekwowania prawa. Do analizy wykorzystano również wyniki wielu powiązanych projektów i działań zarówno na szczeblu europejskim, jak i regionalnym. Skupiono się przede wszystkim na wykorzystywaniu seksualnym, pracy przymusowej lub usługach świadczonych pod przymusem oraz na działalności przestępczej.

Partnerzy projektu przestudiowali również luki istniejące w obecnych politykach państw członkowskich w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Koncentrując się na działaniach sprawców, starali się zrozumieć strukturę, związki społeczne i stosowane metody oraz poznać trasy przerzutowe i technologie specyficzne dla danego rodzaju handlu żywym towarem.

Zespół TRACE przeanalizował aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze sprzyjające handlowi ludźmi, a także opracował prognozę wpływu przyszłych trendów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kryminalnych na handel ludźmi w Europie. Prognoza ta przewiduje wzrost liczby przestępstw wymuszonych związanych z żebractwem i kradzieżą tożsamości.

Wyniki projektu zostały dołączone do zaleceń dotyczących polityki na rzecz wspierania decydentów politycznych, organów ścigania i organizacji społecznych zaangażowanych w walkę z handlem żywym towarem w Europie. Dodatkowo powstało dziesięć zaleceń całościowych. Opracowany w ramach projektu podręcznik pomoże zainteresowanym stronom w opracowaniu specjalnych środków przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Projekt TRACE pozwolił zrozumieć zjawisko handlu ludźmi jako biznesu, dostarczając szerszej wiedzy na temat charakterystyki handlarzy oraz czynników wpływających na trendy i istniejące polityki. Jego wyniki mają szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, kiedy Europa musi mierzyć się z napływem imigrantów, z których część może być bardziej podatna na wykorzystywanie.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Handel ludźmi, handel żywym towarem, TRACE, działalność przestępcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę