Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwiązania ICT usprawniające zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi

Aby oszczędzać wodę i energię, konieczne jest zaangażowanie obywateli w zakresie uzyskania odpowiednich poziomów zużycia i osiągnięcia pożądanych celów. W ramach inicjatywy UE opracowano platformę ICT, która aktywnie angażuje obywateli w działania na rzecz poprawy zarządzania zapotrzebowaniem na wodę na obszarach miejskich.
Rozwiązania ICT usprawniające zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi
Woda staje się coraz bardziej deficytowym towarem. Ma to negatywny wpływ na zasoby wody pitnej. Jednocześnie urbanizacja stała się zjawiskiem globalnym, ponieważ coraz więcej ludzi decyduje się mieszkać w miastach. Dostarczanie zmniejszających się zasobów wodnych do coraz większej liczby miast jest dużym wyzwaniem.

Technologia, która spełnia wymagania przedsiębiorstw wodociągowych i konsumentów

„W wielu sytuacjach nie można dowolnie zwiększać zaopatrzenia w wodę, ponieważ inwestycja w infrastrukturę trwa latami lub jest bardzo kosztowna, nawet w odniesieniu do wymaganej ilości energii” – mówi profesor Andrea Emilio Rizzoli, koordynator finansowanego ze środków UE projektu SMARTH2O. W celu rozwiązania problemu popytu i podaży wody stworzono oprogramowanie w postaci platformy, która umożliwi przedsiębiorstwom wodociągowym, gminom i obywatelom projektowanie, opracowywanie i wdrażanie lepszych praktyk i zasad dotyczących zarządzania zasobami wody. To przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody bez pogorszenia jakości życia.

Oprogramowanie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w infrastrukturze wodociągowej. „Pojawienie się inteligentnych liczników wody umożliwia nam dokładne monitorowanie ilości wody zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasu korzystania z wody” – wyjaśnia prof. Rizzoli. „Platforma rejestruje i przetwarza takie dane, dostarczając użytkownikom informacji zwrotnych motywujących do zmniejszenia zużycia wody” – dodaje. Dzięki innowacjom technologicznym można zrozumieć i modelować aktualne zachowania konsumentów w oparciu o historyczne i bieżące dane dotyczące zużycia wody. Nowe rozwiązanie przewiduje wpływ różnych polityk dotyczących zarządzania zapotrzebowaniem na wodę na zachowania konsumentów, od kampanii dotyczących oszczędzania wody i zwiększania świadomości społecznej do dynamicznych systemów ustalania cen wody. Klienci muszą zamówić subskrypcję platformy, aby czerpać z niej korzyści.

Partnerzy projektu z powodzeniem wdrożyli platformę SMARTH2O w 400 gospodarstwach domowych w Szwajcarii i u ponad 40 000 klientów w Hiszpanii. Wyniki wykazały znaczną oszczędność wody wynoszącą około 20% w Hiszpanii i 10% w Szwajcarii.

Narzędzia mające na celu zwiększenie świadomości i poprawę jakości życia obywateli

Naukowcy opracowali nowe algorytmy, które umożliwiają przypisanie całkowitego zużycia wody do poszczególnych zastosowań, takich jak kąpiel pod prysznicem czy nawadnianie ogrodu. Pozwala to na opracowanie bardziej precyzyjnych i skutecznych zaleceń dotyczących oszczędności wody. Opracowali również algorytmy służące do identyfikacji najczęstszych profili wykorzystania wody. Algorytmy te są następnie wykorzystywane przez platformę modelowania agentowego do symulacji i przewidywania wykorzystania wody na poziomie dzielnicy.

Inna część badań dotyczyła opracowania technik gamifikacji, aby zachęcić do oszczędzania wody. Zaprojektowano grę planszową z elementami cyfrowymi, mającą na celu promowanie efektywności wykorzystania wody wśród dzieci w wieku szkolnym. Następnie gra została rozdystrybuowana wśród gospodarstw domowych w Hiszpanii i Szwajcarii. Ponadto przeprowadzono badanie z dziedziny ekonomii behawioralnej dotyczące wpływu stosowania nagród i zachęt na zużycie wody.

„Dzięki SMARTH2O przedsiębiorstwa wodociągowe mogą promować bardziej odpowiedzialne wykorzystanie wody i dowiedzieć się więcej o zachowaniu klientów i ich reakcjach na kampanie zwiększające świadomość oraz na nagrody i zachęty dotyczące zużycia wody” – podsumowuje prof. Rizzoli. „Projekt pokazuje konsumentom istniejące nawyki dotyczące użytkowania wody i ich wpływ na styl życia, a także zwiększa ich świadomość środowiskową”.

Technologia SMARTH2O jest obecnie wykorzystywana w celach komercyjnych. Potencjalni klienci mają do dyspozycji SmarterWater – nowy produkt, który zawiera wiele zalet opracowanego rozwiązania. Ta cyfrowa platforma 2.0 łączy systemy zarządzania wodą online, dostarczając w ten sposób dokładnych danych dotyczących zużycia wody w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe

Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi, zapotrzebowanie na wodę, dostarczanie wody, SMARTH2O, zużycie wody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę