Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Propozycja nowych wspólnych norm europejskich dla bezpieczniejszych, czystszych i bardziej ekologicznych dróg

W ramach inicjatywy UE przedstawiono rozwiązania mające na celu poprawę standardów dotyczących wspólnych europejskich metod pomiaru ważnych parametrów powierzchni dróg.
Propozycja nowych wspólnych norm europejskich dla bezpieczniejszych, czystszych i bardziej ekologicznych dróg
Badania pokazują, że kontrolowanie odporności na poślizg, emisji hałasu i oporu toczenia na nawierzchni może sprawić, że transport drogowy będzie bezpieczniejszy i bardziej przyjazny środowisku. Opracowanie i ujednolicenie metod oceny trzech kluczowych parametrów infrastruktury drogowej zmniejszy bariery współpracy transgranicznej i przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków, emisji hałasu i emisji gazów cieplarnianych.

Opierając się na zaleceniach opracowanych w ramach poprzedzającego projektu TYROSAFE, naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie ROSANNE (Rolling resistance, skid resistance, and noise emission measurement standards for road surfaces) opracowali metody pomiaru odporności na poślizg, emisji hałasu i oporu toczenia na nawierzchniach dróg w celu przygotowania do harmonizacji norm europejskich.

Partnerzy projektu dokładnie zbadali te trzy parametry i tekstury, aby zaproponować wiarygodne metody pomiaru. Po szczegółowym przeglądzie istniejących metod i urządzeń pomiarowych umieszczonych na drogach opracowano wersje robocze dokumentów stanowiące podstawę procesu standaryzacji. W dokumentach uwzględniono wyniki badań dotyczących powiązania trzech parametrów oraz wpływu tekstury na te parametry, opon referencyjnych i powierzchni referencyjnych.

Wyniki zostaną wykorzystane przez kluczowe grupy robocze zajmujące się standaryzacją na szczeblu UE i międzynarodowym w celu ulepszenia ustalonych procesów normalizacji. Mogą również stanowić podstawę do opracowania przyszłych norm.

Rezultaty projektu zostały rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron, w tym wśród społeczności naukowej, decydentów, przedstawicieli przemysłu drogowego i zarządów dróg.

Dzięki wspólnym metodom oceny projekt ROSANNE umożliwi stworzenie produktów i usług, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów dla zarządów dróg i przemysłu drogowego w całej Europie. Przyczyni się również do realizacji bardziej ekologicznej, inteligentnej, zdrowszej i bardziej elastycznej europejskiej sieci transportowej.

Zharmonizowane normy powinny ułatwić i wspierać rozszerzenie unijnej polityki transportowej i infrastrukturalnej na kraje sąsiadujące z UE, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych połączeń infrastrukturalnych i większej integracji rynku.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Powierzchnia dróg, odporność na poślizg, emisja hałasu, opór toczenia, ROSANNE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę