Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANTLAB — Wynik w skrócie

Project ID: 322110
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Węgry
Dziedzina: Środowisko

Mrówki pomagają w identyfikacji nowych grzybów

Dzięki badaniu dotyczącemu mrówek naukowcy zebrali ważne informacje na temat gatunków grzybów trafiających do Europy.
Mrówki pomagają w identyfikacji nowych grzybów
Różnorodność biologiczna na Ziemi jest zależna od specjacji zachodzącej w procesie doboru naturalnego. Jedną z ważnych sił napędowych specjacji są ewolucyjne interakcje pomiędzy pasożytami a ich gospodarzami.

Rząd Laboulbeniales (rodzaj grzyba) to niezbadana grupa mikroskopijnych ektopasożytów bezkręgowców, głównie owadów. Mrówki są doskonałymi organizmami modelowymi umożliwiającymi zbadanie interakcji Laboulbeniales z ich gospodarzami – stawonogami.

Finansowana przez UE inicjatywa ANTLAB (Interactions between ants and laboulbeniales fungi) miała na celu wypełnienie luk w podstawowej wiedzy na temat tego systemu gospodarz-pasożyt (mrówka-grzyb Laboulbeniales) oraz pogłębienie wiedzy na temat tej interakcji. Badania obejmowały mapowanie miejsc występowania grzybów, analizę przenoszenia się grzybów między koloniami mrówek oraz analizę wpływu właściwości fizjologicznych i behawioralnych tych grzybów na kolonie mrówek.

Naukowcy zbadali zbiory dotyczące mrówek w węgierskim Muzeum Historii Naturalnej, aby poznać charakterystykę występowania grzybów Laboulbeniales w Basenie Karpackim na Węgrzech. Naukowcy z ANTLAB zbadali również obecność grzybów na owadach żywiących się mrówkami.

Zespół badał sposób przyłączenia i obecności struktur penetrujących w czterech z sześciu obecnie znanych grzybów Laboulbeniales żerujących na mrówkach. Zbadano, czy nanocząstki srebra (AgNP) będą w stanie skutecznie zniszczyć grzyby Rickia wasmannii z organizmu mrówki Myrmica scabrinodis.

Naukowcy przeprowadzili symulację stresów środowiskowych, pozbawiając mrówki wody i żywności, aby przyspieszyć uzyskanie wyników.

W ramach projektu ANTLAB odkryto, że R. lenoirii and Laboulbenia camponoti to nowe gatunki w Basenie Karpackim. Naukowcy zaobserwowali R. wasmannii thalli na larwach muchówki Microdon myrmicae żywiącej się mrówkami oraz na roztoczach zebranych z gniazd M. scabrinodis.

Zespół wykazał, że miejscowe zastosowanie AgNP skutecznie zwalczyło infekcję spowodowaną przez grzyb Rickia u mrówki M. scabrinodis. Naukowcy zebrali również ważne sekwencje DNA z innych gatunków Laboulbeniales.

Porównując zakażone i niezakażone mrówki robotnice z gatunku M. scabrinodis, zespół ANTLAB wykazał, że po 12 godzinach odwodnienia, osobniki zakażone spędzały znacznie więcej czasu na piciu wody. Naukowcy wykazali, że po pozbawieniu wody i pożywienia żywotność niezakażonych robotnic M. scabrinodis była znacznie dłuższa niż żywotność osobników zakażonych.

Nowe wyniki potwierdzają, że te ciekawe i niewystarczająco zbadane grzyby zasługują na większą uwagę. Ponadto pewne podstawowe pytania wciąż pozostają otwarte. Nie wiemy na przykład, w jaki sposób i gdzie te grzyby zdobywają swoje pożywienie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Mrówki, grzyby, pasożyty, Laboulbeniales, ANTLAB, Basen Karpacki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę