Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MOBILECLOUD — Wynik w skrócie

Project ID: 612212
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Chińsko-europejska współpraca w zakresie chmur obliczeniowych

Wspólna praca chińskich i europejskich badaczy pozwoliła rozwinąć technologię mobilnych chmur obliczeniowych. Jednym z największych osiągnięć projektu było uproszczenie usług i zwiększenie energooszczędności infrastruktury.
Chińsko-europejska współpraca w zakresie chmur obliczeniowych
Usługi obliczeniowe w chmurze, dzięki którym urządzenia mobilne mogą wykonywać różne zadania i przesyłać dane, przynoszą użytkownikom wiele korzyści. Jednakże zwiększenie mocy takich urządzeń może spowodować znaczny wzrost zużycia energii. Aby stawić czoła temu wyzwaniu, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu MOBILECLOUD (Linking Sino-European research institutions in the mobile cloud computing era) sprawdzili, jak usprawnić usługi związane z mobilnymi chmurami obliczeniowymi, jednocześnie zwiększając ich energooszczędność.

W tym celu opracowali platformę wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z badanym tematem, łączącą osiem uniwersytetów i instytucji badawczych z Chin i Europy. Zespół dążył do stworzenia międzynarodowego, interdyscyplinarnego środowiska sprzyjającego badaniom w dziedzinie technologii chmurowych i mobilnych, telekomunikacji, optymalizacji sieci i systemów komputerowych. Głównym założeniem tych badań było usprawnienie wykorzystania zasobów mobilnych chmur obliczeniowych oraz spełnienie wymagań związanych z efektywnością energetyczną.

Badaczom udało się dokonać znaczących postępów w tym zakresie, zaś uzyskane wyniki opisano w 57 artykułach opublikowanych w czasopismach międzynarodowych i przedstawiono na 82 wystąpieniach na wielu konferencjach. Działania promujące objęły również 124 prezentacje przeprowadzone w instytucjach macierzystych, 4 warsztaty chińsko-europejskie z zakresu mobilnych chmur obliczeniowych (w latach 2014-2016) oraz kilka innych wydarzeń związanych z badanym tematem.

Spisane przez uczestników projektu publikacje miały kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora usług w chmurze. Ujęte w tych publikacjach tematy obejmowały m.in. nowe metody składane do przewidywania rozpowszechniania się informacji w dużych sieciach społecznościowych, optymalizację kosztów utrzymania sieci społecznościowych online w chmurach rozproszonych geograficznie oraz energooszczędną strukturę zmniejszającą obciążenie na podstawie szacowanych korzyści. Do innych podjętych tematów należały mechanizmy i wyzwania związane z dostarczaniem usług dla zwiększających mobilność chmur obliczeniowych oraz strategie routingu danych w oportunistycznych mobilnych sieciach społecznościowych.

Pozwoliło to zbadać energooszczędność nowych rozwiązań w zakresie chmur obliczeniowych i przyczyniło się do zacieśnienia współpracy badawczo-edukacyjnej między Chinami a Europą. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie badania przeprowadzone w ramach projektu MOBILECLOUD poprawią doświadczenia użytkowników korzystających z mobilnych chmur obliczeniowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Mobilna chmura obliczeniowa, energooszczędny, MOBILECLOUD, sieci społecznościowe, chmury rozproszone geograficznie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę