Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badacze z Europy i Afryki Południowej wspólnie badają strategie zarządzania obszarami przybrzeżnymi w kontekście zmian klimatu

Inicjatywa UE zbliżyła do siebie europejskich i południowoafrykańskich naukowców chcących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz zmian klimatycznych.
Badacze z Europy i Afryki Południowej wspólnie badają strategie zarządzania obszarami przybrzeżnymi w kontekście zmian klimatu
Celem finansowanego ze środków UE projektu KNOWHOW (Knowledge production, communication and negotiation for coastal governance under climate change) było zwiększenie potencjału zaangażowanych instytucji i badaczy w zakresie tworzenia, przekładu i przekazywania wiedzy naukowej różnym decydentom, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych, które odgrywają kluczową rolę w procesie adaptacji do zmian klimatu.

W ramach projektu KNOWHOW przeprowadzono 38 krótkich wymian pracowników pomiędzy południowoafrykańskim stowarzyszeniem CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) a 4 europejskimi instytutami badawczymi z Niemiec, Holandii, Norwegii i Portugalii. Delegacje te przyczyniły się do powstania sieci badawczej i zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Opracowano również plany przyszłych badań w obszarach, takich jak morskie planowanie przestrzenne, zintegrowane zarządzanie strefami przybrzeżnymi czy gospodarowanie oceanami.

Swoimi działaniami partnerzy projektu wspomogli wiele grup badawczych zajmujących się kwestiami związanymi z polityką informacyjną i podejmowaniem decyzji. W ramach większości podjętych inicjatyw ściśle współpracowano z wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w zarządzanie obszarami przybrzeżnymi i adaptację do zmian klimatycznych.

Zespół KNOWHOW opracował i przetestował strategie i metody pozwalające lepiej zrozumieć działania lokalnych samorządów mające na celu dostosowywanie się do zmian klimatu. Dzięki tym strategiom zespół sprawdził, jak samorządy lokalne wykorzystują wiedzę naukową oraz pochodzącą z innych źródeł do tworzenia planów adaptacji oraz poznał potrzeby dotyczące zasobów wiedzy oraz kompetencji.

Udział w kilku warsztatach pozwolił badaczom poszerzyć swoje umiejętności w zakresie planowania i realizacji badań związanych z danym obszarem działalności oraz upowszechniania ich wyników. Warsztaty te stanowiły również doskonałą okazję do zacieśnienia współpracy między badaczami a zainteresowanymi stronami.

Projekt KNOWHOW pozwolił wzmocnić sieci badawcze łączące europejskie i południowoafrykańskie instytucje naukowe. Wspólne badania, szkoleniowa i inicjatywy otworzyły przed badaczami wiele nowych możliwości badawczych i pchnęły do przodu kariery kilku początkujących badaczy, jednocześnie umożliwiając efektywną wymianę wiedzy. Projekt zapewnił też korzystne warunki do rozwoju długoterminowej współpracy pomiędzy zaangażowanymi instytucjami oraz rozbudowy już istniejących sieci badawczych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Zarządzanie obszarami przybrzeżnymi, zmiana klimatu, KNOWHOW, produkcja wiedzy, adaptacja do zmian klimatycznych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę