Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MUAC-IREN — Wynik w skrócie

Project ID: 295300
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Badania podstawowe, Transport, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Z myślą o wykorzystaniu dronów do misji o dalekim zasięgu

W ramach unijnego projektu ulepszono najnowocześniejsze algorytmy programowe odpowiadające za działanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) oraz kontrolę nad nimi, dzięki czemu zyskały one większy zasięg i stały się bardziej uniwersalne.
Z myślą o wykorzystaniu dronów do misji o dalekim zasięgu
Bezzałogowe statki powietrzne, nazywane także dronami, są coraz częściej wykorzystywane w sektorze obronnym, rolnictwie czy ochronie, a zakres ich zastosowań stale rośnie. Finansowany ze środków UE projekt MUAC-IREN (Multi-UAV cooperation international research exchange network) połączył zajmujące się technologią UAV europejskie i australijskie ośrodki naukowe, których celem było przyspieszenie rozwoju uniwersalnych bezzałogowych statków powietrznych przystosowanych do wykonywania misji o dalekim zasięgu.

W skład konsorcjum weszło hiszpańskie stowarzyszenie Andalusian Foundation for Aerospace Development, Uniwersytet w Sewilli, Niemiecka Agencja Kosmiczna oraz Australijskie Centrum Robotyki Mobilnej (Australian Center for Field Robotics).

Zespół zajął się badaniem różnych aspektów technologii UAV, w tym algorytmów sterujących, których zadaniem jest zwiększenie zasięgu dronów dzięki wykorzystaniu energii wiatrowej oraz umożliwienie ich pracy w różnych warunkach poprzez unikanie zagrożeń związanych z pogodą i dostosowywanie do niesprzyjających warunków atmosferycznych. W szczególności skupiono się na metodach szacowania i planowania pozwalających unikać zagrożeń pogodowych oraz technikach kontroli zmniejszających oddziaływanie warunków pogodowych. Opracowano również konfigurację adaptacyjną dostosowującą trajektorię w przypadku awarii podczas długiego lotu.

Dzięki ścisłej współpracy między członkami konsorcjum udało się stworzyć odpowiednie środowisko do testowania algorytmów oraz opublikować uzyskane wyniki badań. Zespół osiągnął znaczne postępy w zakresie zaawansowanych technik autonomicznego wznoszenia się, technologii sterowania dronami stało- i wiropłatowymi oraz nowych systemów niezbędnych podczas dłuższych misji wymagających dokowania i doładowywania.

Dodatkowo z myślą o stałopłatowych dronach dalekiego zasięgu zespół stworzył technologię sterowania wieloma statkami z wieloczujnikowym systemem estymacji stanu usprawniającym proces dokowania i ładowania. Do osiągnięć projektu MUAC-IREN należy również zaliczyć opracowanie nowych modeli dronów wiropłatowych oraz nowego systemu nawigacji w oparciu o obraz z kamer.

Udana synergiczna współpraca stała się początkiem silnego partnerstwa, którego wynikiem są rozwiązania zwiększające poziom zaawansowania bezzałogowych statków powietrznych. Od monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania gaszeniem pożarów po zrzuty z pomocą humanitarną w regionach dotkniętych klęską żywiołową – rozwój technologii UAV przyniesie korzyści całemu społeczeństwu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dron, bezzałogowe statki powietrzne, UAV, MUAC-IREN, algorytmy sterujące
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę