Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BIOBEAUTY — Wynik w skrócie

Project ID: 606508
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Przemysł, Środowisko

Przyjazne dla środowiska opakowania naturalnych i organicznych kosmetyków

Konsorcjum finansowane przez Unię Europejską opracowało biodegradowalne opakowania naturalnych i organicznych kosmetyków w celu ograniczenia odpadów i uzyskania przewagi marketingowej produktów.
Przyjazne dla środowiska opakowania naturalnych i organicznych kosmetyków
Globalny rynek naturalnych i organicznych kosmetyków rozwija się jak nigdy do tej pory, z Europą jako głównym rynkiem światowym. Krytycznym czynnikiem dla naturalnych i organicznych kosmetyków jest możliwość wyróżnienia się z pomiędzy konwencjonalnych marek, które zwykle można spotkać w sklepach. Można to uzyskać używając opakowania, które posiada takie same referencje środowiskowe jak produkt, który zawiera.

Ciągłe stosowanie niebiodegradowalnych opakowań jest jednym z głównych oddziaływań środowiskowych powodowanych przez przemysł kosmetyczny. Z tego powodu opakowanie stało się głównym celem w staraniach ograniczenia ilości odpadów, stawiającym wymóg odpowiedniej gospodarki odpadami, aby chronić środowisko i ludzkie zdrowie.

To wyzwanie zostało podjęte przez projekt finansowany przez Unię Europejską BIOBEAUTY (BIOURODA) (Opracowanie opakowania z bioplastiku dla organicznych kremów kosmetycznych), który opracował opakowanie w oparciu o przyjazne dla środowiska biomateriały takie jak bionanokompozytowy wielo(mlekowy kwas) (PLA) i naturalny aktywny składnik o właściwościach przeciwutleniających.

Nano glinki zawarte w biokompozycie poprawiły właściwości rozdzielające PLA, podczas gdy zastosowanie naturalnych utleniaczy w opakowaniu opóźniło rozkład kremów kosmetycznych.

Bezpieczeństwo nano glinek i naturalnego aktywnego czynnika antyutleniacza zostało sprawdzone w badaniach toksykologicznych. Dodatkowo, technologia przetwarzania dla opracowania pojemników obejmowała formowanie poprzez wytłaczanie w celu utworzenia rury z PLA i formowanie wtryskowe pojemników z PLA na krem kosmetyczny.

Projekt BIOBEAUTY odnosił się do środowiskowych zagadnień, takich jak utylizacja plastikowych odpadów (Dyrektywa 94/62/WE) i wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych. Opracowanie bioskładnikowych i kompostowanych opakowań dla kosmetyków organicznych będzie miało wkład w bardziej zielone i bezpieczniejsze środowisko naturalne poprzez redukcję ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Projekt ten umożliwi również małym i średnim europejskim spółkom kosmetycznym rozszerzenie swojej działalności poza lokalne i krajowe granice na światowy rynek poprzez wzmocnienie ich pozycji jako eksporterów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biodegradowalne, opakowania, kosmetyki, BIOBEAUTY, biokompozyty
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę