Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Promowanie studiów transgranicznych w Andaluzji

Program mobilności finansowany przez Unię Europejską realizowany przez Uniwersytet w Maladze pomoże doświadczonym badaczom zamieszkałym w hiszpańskiej Andaluzji rozwijać swoje kariery poprzez zwiększanie ich kompetencji badawczych.
Promowanie studiów transgranicznych w Andaluzji
Celem projektu U-MOBILITY (Wspomaganie mobilności badaczy na Uniwersytecie w Maladze) było wspomaganie transgranicznej mobilności i współpracy międzynarodowej wśród miejscowych i regionalnych wspólnot badawczych. Zostało to osiągnięte poprzez promowanie profesjonalnego rozwoju doświadczeń badaczy w międzynarodowym środowisku we współpracy z Uniwersytetem w Maladze.

Program został uruchomiony poprzez publiczne zlecenie na finansowanie do 12 kontraktów dla absolwentów studiów doktoranckich w celu realizacji projektów badawczych, które będą realizowane w dwóch fazach. Początkowa faza zewnętrzna od 18 do 24 miesięcy miała miejsce w centrum badawczym gospodarza, poza granicami Hiszpanii, podczas gdy faza powrotna, od 9 do 12 miesięcy, realizowana była na Uniwersytecie w Maladze.

Aby otrzymać te kontrakty, kandydaci musieli spełnić wymagania programu i przedstawić wymaganą dokumentację, w sposób i w czasie podanym w zleceniu oraz w przewodniku aplikanta. Dodatkowo, propozycja aplikanta była zgłaszana na podstawie zatwierdzenia przez badacza z Uniwersytetu w Maladze.

Przyszli badacze mieli swobodę wyboru projektu według własnego uznania. Jednakże kandydaci musieli zademonstrować w jaki sposób projekt miałby wkład w wyczerpujący, profesjonalny rozwój badacza i ustanowienie międzynarodowej sieci współpracy.

U-MOBILITY otrzymało 48 aplikacji, z których 44 z powodzeniem przeszło fazę oceny. Te propozycje były następnie oceniane przez niezależnych, międzynarodowych ekspertów, zasiadających w czterech panelach. Podział propozycji zgodnie z dyscypliną badawczą był następujący: 43 % w naukach doświadczalnych, 34 % w inżynierii, 18 % w naukach społecznych i humanistycznych oraz 5 % w ekonomii.

Program ten pomoże pokonać bariery dotyczące mobilności badaczy. Stypendyści będą zdobywali doświadczenie i samodzielność, wspomagając długoterminową współpracę z grupami badawczymi na Uniwersytecie w Maladze, w ten sposób zwiększając jego międzynarodową widoczność. Inicjatywa ta jest również dopasowana do polityki międzynarodowej i przyszłej polityki krajowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transgraniczny, Uniwersytet w Maladze, badacze, U-MOBILITY (mobilność badaczy), mobilność,
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę