Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Interakcje między ludźmi i ptakami w średniowiecznej Europie

Zespół Unii Europejskiej badał gospodarczą hodowlę ptaków w Europie poczynając od czasów Rzymian i Średniowiecza.
Interakcje między ludźmi i ptakami w średniowiecznej Europie
Kurczęta zostały najpierw udomowione w Azji, gdzie były głównym ptactwem w gospodarstwach przez tysiące lat. Mimo, że kurczęta stały się popularne w całej Europie, w czasach rzymskich brak jest pisemnych źródeł odnośnie szczegółów praktyki hodowlanej z tamtych czasów.

Finansowany przez Unię Europejską projekt HUBIR (Interakcje pomiędzy ludźmi i ptakami od czasów Rzymian do końca Średniowiecza: Włochy i Anglia w ich europejskim kontekście) badał wykorzystanie ptaków. Badacze skupili się na brytyjskim i włoskim wykorzystaniu ptaków od czasów Rzymian do późnego Średniowiecza. Część włoska projektu nastawiona była głównie na miejskie i wiejskie lokalizacje, podczas gdy dla Anglii nacisk został położony na lokalizacje kościelne. Zespół używał innowacyjnych, nowych metod analizy kości, które dostarczały danych dotyczących biometrii, stosunku płci i technik rzeźniczych.

We Włoszech dowody płynące z projektu HUBIR dokumentują znaczenie kurcząt jako źródła żywności w kontekście wsi w okresie Średniowiecza. Dane anatomiczne i wiekowe również wykazują wzrost hodowli kurcząt w miastach od 13-tego wieku. Na obszarach wiejskich kury były głównie wykorzystywane dla jaj i były zabijane kiedy przestawały je nieść. Jednakże dowody z miast prezentują konsumpcję kur, które nadal znosiły jaja.

Zespół doszedł do wniosku, że takie kury były zabijane dla zaspokojenia zapotrzebowania rynku w mieście, podczas gdy jaja były głównie produkowane na wsi i dostarczane do miast. Lokalizacje angielskie wykazały podobne praktyki gospodarowania jak włoskie obszary wiejskie.

Dowody anatomiczne wykazały zróżnicowanie w wielkości i to, że największe osobniki znane były we Włoszech od wczesnego średniowiecza. Wygląda na to, że wielkość kurcząt uległa następnie zmniejszeniu. Kurczęta angielskie zaczęły powiększać swój rozmiar od późnego Średniowiecza i kontynuowały wzrost w okresie po Średniowieczu.

Wyniki projektu wykazały rosnące znaczenie gęsi podczas Średniowiecza, podczas gdy użycie kaczek i gołębi pozostało niewielkie. W niektórych przypadkach dowody sugerują miejscową hodowlę. Wiek ptaków w czasie uboju świadczy o ich specjalnym wykorzystaniu, na przykład gęsi, którym pozwalano żyć dłużej z uwagi na wykorzystanie ich piór. Od 11-go wieku, zarówno we Włoszech jak i w Anglii gołębie stały się regularnym elementem diety klasy wyższej.

Zilustrowanie przez projekt HUBIR zmian wzorców wykorzystania ptaków odkryło dawno zaginione aspekty średniowiecznego życia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ptaki, średniowieczny, gospodarka, kurczęta, HUBIR, Średniowiecze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę