Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fabryka w ruchu

Wydajna mini-fabryka, która mieści się w pojedynczym kontenerze stanowi obietnicę zrewolucjonizowania dostosowanej do indywidualnych potrzeb produkcji w Europie. W oparciu o drukowanie 3D i frezowanie, ta koncepcja odniosła sukces podczas prób testowych przy cięciu kosztów, przyśpieszaniu produkcji i wytwarzaniu bardziej „zielonych” produktów.
Fabryka w ruchu
W ciągu ostatnich dekad Azja stała się gigantem produkcyjnym, podczas gdy Europa odeszła od sektorów przemysłowych produkcji masowej. Jednakże jednym ze sposobów, w jaki Europa może się wyróżnić, jest poprzez stworzenie szybkiej, elastycznej, wysokiej jakości, dopasowanej do indywidualnych potrzeb produkcji - tj. migracji z produkcji masowej do masowego dopasowania do potrzeb.

W oparciu o to, w ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej CASSAMOBILE (Elastyczna mini-fabryka dla lokalnej i dopasowanej produkcji w kontenerze) opracowano innowacyjny system produkcji, lub „fabrykę w ruchu”, który może dostarczać dopasowane do potrzeb produkty w dowolnym miejscu i czasie. Przewiduje on mobilny, modułowy, niewielki gabarytowo system produkcyjny w kontenerze, który może być łatwo transportowany i konfigurowany dla różnorodnych produktów i technologii.

Koncepcja modułowa ułatwia wytwarzanie na miejscu dostawy i może łatwo „podróżować” dla uniknięcia powielania wyposażenia w wielu miejscach produkcji. Moduły różnorodnych technologii wyposażone są w odpowiednie dla nich systemy, które umożliwiają automatyczną konfigurację całego systemu zespołu. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie służące do monitorowania przebiegu procesu HMI, sterowanie zabezpieczające, wysoka automatyzacja i menedżer procesu produkcji dodatkowo ułatwiają produkcję oferując drukowanie 3D dla dopasowanych do potrzeb elementów.

Możliwość drukowania 3D pozwala na produkcję nieograniczonej ilości kształtów z technicznych tworzyw termoplastycznych, podczas gdy moduł frezujący o zaawansowanej technologii ma udział w dokładności i ograniczeniu odpadów produkcji. Jeden moduł umożliwia łatwe zintegrowanie etykiet RFID, podczas gdy inny oferuje sterylizację, idealnie dla produkcji urządzeń medycznych.

Trzy przypadki użytkowników były testowane i oceniane podczas projektu: mini-fabryka do produkcji prowadnic wierteł kości, kolejna do produkcji urządzeń ortopedycznych i trzecia do budowy uchwytów zrobotyzowanych stosowanych w przemyśle. W przypadku ortopedycznym, na przykład, koszt produkcji zmniejszył się o 30%, podkreślając kluczową korzyść systemów typu włącz i produkuj.

Taka technologia umożliwia producentom szybkie reagowanie na dynamikę rozwoju rynku poprzez oferowanie produktów o wysokiej wartości dodanej z szybkim czasem ustawienia, redukując czas wejścia na rynek, z mniejszymi kosztami i o bardziej „zielonym” profilu. Wyniki zostały rozpowszechnione poprzez stronę internetową projektu, jak również publikacje, rożnego rodzaju imprezy i konferencje. Koncepcja oferuje obiecujące perspektywy dla zaistnienia europejskiej produkcji w SME.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mini-fabryka, produkcja, drukowanie 3D, frezowanie, CASSAMOBILE, włącz i produkuj
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę