Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RASTANEWS — Wynik w skrócie

Project ID: 320278
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Włochy
Dziedzina: Społeczeństwo

Polityki i propozycje ochrony przed kryzysem finansowym

Zestaw nowych makroekonomicznych i finansowych polityk, wraz z propozycjami, które zawierają sygnały wczesnego ostrzegania, pojawiły się w celu wspierania stabilizacji cyklu biznesu instytucji finansowych i wzmocnienia nadzoru ekonomicznego w Unii Europejskiej.
Polityki i propozycje ochrony przed kryzysem finansowym
Światowy kryzys gospodarczy ma już prawie dziesięć lat, wywierając nacisk na instytucje i mechanizmy Unii Europejskiej w celu uniknięcia kolejnego krachu finansowego. Nadzór ekonomiczny bloku i ryzyko, przed którym stoją Kraje Członkowskie Unii Europejskiej, razem ze złożonością strefy Euro, stawiają wiele pytań dotyczących tego jak najlepiej sprostać wyzwaniom finansowym.

Mając to na uwadze, projekt finansowany przez Unię Europejską RASTANEWS (Ocena ryzyka makro i polityki stabilizacji z nowymi sygnałami wczesnego ostrzegania) prowadził badania w jaki sposób rozwijający się system nadzoru ekonomicznego w Unii Europejskiej wpływa na stabilność ekonomiczną. Był on ukierunkowany na wspieranie decydentów w przyśpieszaniu integracji makroekonomicznej i monetarnej w Europie opartej na lepszym nadzorze Unii Gospodarczej i Pieniężnej (EMU).

Zespół projektu ponownie przemyślał prace z makroekonomii Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę nieformalnie niewydajne rynki finansowe, jak również oczekiwania udziałowców w związku z cenami aktywów. Przebadał on również sposoby odnoszenia się do nieodłącznych wyzwań pomiędzy krótko- i długoterminowymi receptami polityki.

Inny, ważny cel projektu obejmował badanie nowego systemu wskaźników wczesnego ostrzegania, który stanowi element mechanizmu nadzoru EMU. To obejmowało badanie słabych stron EMU, które pojawiły się po kryzysie, takich jak elementy, które utrudniają jednorodną politykę pieniężną w strefie Euro i przyśpieszenie koordynacji polityk fiskalnych. Obejmowało to również nadużywanie polityki fiskalnej jako buforów przeciwcyklowych.

Nowy zestaw wskaźników ex ante - lub sygnały wczesnego ostrzegania - nadciągającego zachwiania makroekonomicznego i finansowego pomaga narodowym i europejskim decydentom wyprzedzać kryzysy finansowe i przywracać równowagę gospodarek narodowych w razie potrzeby.

Dodatkowo, kluczowe wyniki projektu zawierają propozycje reformowania polityk makroekonomicznych EMU w celu złagodzenia przyszłego kryzysu i propozycje reformowania polityk makro-rozważnych jednocześnie wzmacniając unię bankową. To ostatecznie ochrania Unię Walutową przed negatywnymi skutkami pętli zwrotnej kryzysu finansowego i przed wewnętrznym, krajowym zakażeniem.

Zalecenia polityki wynikające z projektu zostały skompilowane w Zielonej Księdze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nadzór ekonomiczny, kryzys gospodarczy, RASTANEWS, makroekonomiczny, EMU, unia bankowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę