Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AGRISENSACT — Wynik w skrócie

Project ID: 606575
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Portugalia
Dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

Lepsze urządzenia do wspomagania precyzyjnego rolnictwa

Badacze opracowali wielofunkcyjny system czujników dla precyzyjnego rolnictwa
Lepsze urządzenia do wspomagania precyzyjnego rolnictwa
Rosnące zapotrzebowanie na więcej produktów rolniczych w przeciągu ostatniego stulecia zmusiło rolników do przyjęcia intensywnych zasobowo i nieodnawialnych praktyk, które zwiększają koszt ekonomiczny i środowiskowy. Precyzyjne rolnictwo sprostało temu wymaganiu poprzez zmianę przestrzennych i tymczasowych potrzeb gleby i upraw w celu maksymalizacji produkcji i rentowności jednocześnie minimalizując ryzyko.

Finansowana przez Unię Europejską inicjatywa AGRISENSACT (Nowa generacji bezprzewodowych czujników dla rolnictwa dla zintegrowanego precyzyjnego rolnictwa) pracowała w celu ustanowienia zintegrowanego, precyzyjnego systemu rolnictwa dla lepszego zarządzania uprawami. Badacze oparli system na koncepcji AgriProbe, modułowego urządzenia, które może być dopasowane do poszczególnych rolniczych zastosowań.

Partnerzy zmontowali trzy prototypy AgriProbe w różnych fazach projektu, w celu oceny i późniejszych testów. AGRISENSACT kontynuowało ulepszanie i optymalizację specyfikacji prototypów, ostatecznie wybierając i produkując trzeci prototyp, który przygotowali do testów terenowych.

AGRISENSACT wyprodukowało następnie Moduł Czujnika Gleby i Moduł Czujnika Atmosferycznego zgodnie ze specyfikacjami, które badacze ustalili wcześniej podczas trwania projektu. Zespół wyprodukował również i przetestował czujnik azotanu w glebie w oparciu o cienką folię, który okazał się mniej czuły niż wymagano do celu wiarygodnych pomiarów. Badacze zastąpili ten czujnik handlowym czujnikiem pH w ramach planu awaryjnego.

Zespół opracował system przekazywania danych do zewnętrznego systemu przechowywania i przetwarzania poprzez trwałą, bezpieczną i łatwo konfigurowaną, bezprzewodową sieć czujników.

Badacze AGRISENSACT opracowali generator termoelektryczny do testów terenowych, ale zamiast niego wybrali panel słoneczny, ponieważ termoelektryczny generator nie wytwarzał dość energii. Badacze opracowali system, którego zarówno moduły generowania energii oraz zużywające energię mogły zapewnić samowystarczalność urządzenia.

Zespół opracował kilka prototypów AgriProbe i przetestował je w laboratorium w warunkach kontrolowanych i w winnicy Matarromera, w Hiszpanii. Projekt AGRISENSACT również szeroko udostępnił swoje wyniki, ustanawiając plan ochrony własności intelektualnej w celu użycia wyników przez partnerów konsorcjum.

Wyniki te umożliwią SME z konsorcjum uzyskać konkurencyjny charakter na ich poszczególnych rynkach i poszerzyć ich główny biznes.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Precyzyjne rolnictwo, AGRISENSACT, AgriProbe (agro sonda), Moduł Czujnika Gleby, Moduł Czujnika Atmosferycznego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę