Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SECUREPART — Wynik w skrócie

Project ID: 608039
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo, Bezpieczeństwo

Większe bezpieczeństwo publiczne poprzez badania

Zespół badawczy Unii Europejskiej rozeznawał sposoby zwiększenia zaangażowania Organizacji obywatelskich w badaniach bezpieczeństwa.
Większe bezpieczeństwo publiczne poprzez badania
Projekt Horizon 2020 Societal Challenge „Bezpieczne społeczności - Ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli” obecnie obejmuje badania w czterech szerokich zakresach. Są to zarządzanie kryzysem i odporność na katastrofy; zorganizowana przestępczość, anty-terroryzm i anty-radykalizm; kontrola i zarządzanie granic; oraz cyberbezpieczeństwo. Projekt SECUREPART (Zwiększenie zaangażowania organizacji obywatelskich w badaniach bezpieczeństwa) rozeznawał sposoby wzmocnienia uczestnictwa organizacji obywatelskich (CSOs) w ramach Europejskiego Programu badania Bezpieczeństwa (ESRP).

Badacze przeanalizowali kontekst instytucjonalny stosownych polityk badań i zaangażowania. Obejmowało to analizę zawartości i statusu Siódmego Programu Ramowego (FP7) projektów badania bezpieczeństwa i przeglądów innych badań niezwiązanych z bezpieczeństwem. Następnie użyli oni systemu logicznego dostaw-zapotrzebowania aby odkryć istniejące, brakujące lub nierozpoczęte możliwości zaangażowania CSO w ESRP, ale również odnośnie możliwości i zachęt dla CSO i innych uczestników badania w celu efektywnej współpracy. Dodatkowo, opracowali oni plan komunikowania o potencjalnych korzyściach działań badania bezpieczeństwa jak również strategii i planu działania w celu zwiększenia uczestników CSO.

Rezultaty wskazują, że istnieje wiele CSO, które obejmują postanowienia odnośnie bezpieczeństwa. Często istnieją organizacje hybrydowe, które są na granicy pomiędzy administracją publiczną, organizacjami badawczymi i małymi przedsiębiorstwami. Brakuje jasnej, wspólnej i prawnie wiążącej definicji czym jest CSO, co daje w rezultacie małe przedstawicielstwo w projektach bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dodatkowo, wywiady, badania internetowe i interaktywne warsztaty udziałowców CSO wykazały, że pomimo obecności CSO zainteresowanych w badaniach bezpieczeństwa, ponad jedna trzecia nie bierze pod uwagę badania bezpieczeństwa jako odpowiedniego dla ich działalności. Dla tego nie biorą one udziału.

Upowszechnianie wyników projektu SECUREPART odbywało się poprzez różne środki, w tym spotkania dot. polityki, media społecznościowe, newslettery, broszury, plakaty i strony internetowe. Wyniki pomogą w uzyskaniu większego zaangażowania i uczestniczenia obywatelskich organizacji bezpieczeństwa i ich rzeczników w badaniach bezpieczeństwa Unii Europejskiej w przyszłości.

Powiązane informacje

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo publiczne, Horizon 2020 Societal Challenge, SECUREPART, badanie bezpieczeństwa, organizacje obywatelskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę