Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zielone dachy usuwają gazy techniczne

Europejscy naukowcy opracowali biologiczne rozwiązanie, umożliwiające oczyszczanie gazów odlotowych, zawierających lotne związki organiczne z emisji z małych i średnich przedsiębiorstw.
Zielone dachy usuwają gazy techniczne
Lotne związki organiczne, zbudowane na bazie węgla substancje chemiczne, które łatwo odparowują, są powszechnie stosowane w procesach przemysłowych, takich jak lakierowanie, malowanie, drukowanie i oczyszczanie. Wraz z tlenkami azotu (NOx) i promieniami słonecznymi, lotne związki organiczne wytwarzają toksyczny ozon na poziomie gruntu.

Problemem emisji zajęto się w finansowanym ze środków unijnych projekcie GRABGAS (Green roofs that clean SME industrial gas containing low and variable concentrations of volatile organic compounds), w którym zastosowano ryzodegradację i fotokatalizę do oczyszczenia niewielkich ilości emisji przemysłowych w powietrzu na zielonych dachach.

Ryzodegradacja wykorzystuje korzenie roślin, drobnoustroje oraz glebę, by zdegradować biologicznie jednocześnie kilka lotnych substancji organicznych do tlenku węgla i wody. W ramach projektu GRABGAS udało się dostosować do zmiennych stężeń i podnieść biodegradowalność mieszanki lotnych związków organicznych dzięki przygotowawczej fotokatalizie promieniowaniem słonecznym z wykorzystaniem domieszki tlenku tytanu przed ryzodegradacją.

Zespół opracował modele matematyczne, symulujące przepływ powietrza, spadek ciśnienia i temperaturę na prototypie ryzofiltra na skalę oddziału pilotażowego. Przegląd piśmiennictwa rzucił więcej światła na biodegradację i pomógł w wytypowaniu najlepszego do tego celu gatunku roślinnego. Przeprowadzono również eksperyment dotyczący biodegradacji, w którym oznakowano lotne związki organiczne izotopem, aby ustalić, ile czasu trwa ich biodegradacja.

Aby zadbać o rozwój roślin i zapewnić fotokatalizę promieniowaniem słonecznym, system GRABGRAS utrwalono, wpisując go w standardy Europejskich zielonych dachów na budynkach przemysłowych. Optymalny przepływ powietrza przez ryzofiltr osiągnięto, stosując substrat, przyczyniający się do wzrostu korzenia.

Substrat cechował się znaczną aktywną powierzchnią, na której mogła się rozwinąć flora bakteryjna, przepuszczalnością dla powietrza oraz pojemnością składowania lotnych związków organicznych. Wymienione parametry pozwolą utrzymać wewnętrzną temperaturę i wilgoć w stałym przedziale poprzez odpowiednie uszczelnienie, izolację i odpływ.

Projekt GRABGRAS pozwoli obniżyć emisje z małych i średnich przedsiębiorstw, pomagając im w sprostaniu unijnym przepisom i poprawiając jakość życia zamieszkałych w sąsiedztwie obywateli.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zielone dachy, lotne związki organiczne, projekt GRABGAS, ryzodegradacja, fotokataliza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę