Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczeństwo i odporność nabierają charakteru holistycznego

Badacze usprawnili zasady projektowania obszarów miejskich w trosce o zwiększenie ich bezpieczeństwa i odporności w obliczu nowych zagrożeń.
Bezpieczeństwo i odporność nabierają charakteru holistycznego
Ponad połowa populacji światowej zamieszkuje obszary miejskie a, wedle oczekiwań, tendencja ta się jeszcze nasili. Dodatkowo, nastąpił wzrost zagrożenia bezpieczeństwa obszarów miejskich, dotykający również zabudowy miejskiej. Gabarytowa zabudowa miejska (np. centra/obszary handlowe, obiekty sportowe lub centra biznesowe z podziemnymi węzłami komunikacyjnymi) stanowi ważny element obszarów miejskich i obejmuje nie tylko składniki fizyczne, lecz również wbudowany sprzęt elektroniczny i oprogramowanie. Do tej pory, nie poczyniono gruntownych starań, by wypracować kompleksowe i holistyczne podejście w poszukiwaniu poprawy odporności i bezpieczeństwa gabarytowych obiektów miejskich w przypadku ataków.

Finansowany z funduszy unijnych projekt HARMONISE (Holistic approach to resilience and systematic actions to make large scale urban built infrastructure secure) opierał się na zastosowaniu holistycznego innowacyjnego podejścia w celu podniesienia bezpieczeństwa obszarów miejskich w obliczu zagrożeń. Dzięki zastosowaniu interaktywnej platformy inteligencji semantycznej HARMONISE Interactive Semantic Intelligence Platform, badacze wypracowali systematyczne podejście, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo i odporność. Dostępne na platformie narzędzia wsparcia przetestowano i ulepszono za pomocą studiów przypadków.

Platforma pozwala interesariuszom pomagać i współpracować przy planowaniu i projektowaniu zabudowy miejskiej. Dostarcza puli najistotniejszych informacji na temat odporności obszarów miejskich, udzielonych przez europejskich ekspertów, wraz z wiedzą praktyczną, uzyskaną na podstawie przypadków testowych. Platformę HARMONISE uporządkowano tematycznie.

Platformę wyposażono w system „tagowania" wszystkich informacji i narzędzi. Dzięki temu, użytkownicy mogą uzyskać wyniki wyszukiwania, spełniające ich konkretne potrzeby. Opracowano osiem dodatkowych narzędzi, które są obsługiwane na platformie internetowej. Niektóre z nich to Wytyczne planowania i projektowania, Ocena ekonomiczna oraz Integrator wielu budynków.

Wynikami podzielono się podczas nieoficjalnej prezentacji oraz na kilku odczytach, wygłoszonych w trakcie konferencji. Uzyskane wiadomości mogą się znacznie przyczynić do zapewnienia bezpieczeństwa w procesach decyzyjnych, dotyczących miast, dostarczając wymaganych technologii i holistycznego podejścia. Z prac badawczych mogą skorzystać krajowe i lokalne władze rządowe, spółki usługowe, produkcyjne, budowlane oraz konstruktorskie, jak również wspólnoty społeczne i biznesowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, odporność, obszary miejskie, zabudowa miejska, HARMONISE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę