Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BANUS — Wynik w skrócie

Project ID: 606572
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł, Środowisko

Postępy w zakresie bezpiecznego zastosowania materiałów z recyclingu do wytworzenia opakowań spożywczych

Z inicjatywy UE wprowadzono nowe wielowarstwowe opakowania do zastosowania w styczności z artykułami spożywczymi.
Postępy w zakresie bezpiecznego zastosowania materiałów z recyclingu do wytworzenia opakowań spożywczych
Pomimo obowiązywania unijnych przepisów odnośnie materiałów, mających kontakt z żywnością, istnieje wiele ograniczeń w stosowaniu odzyskanych tworzyw sztucznych w zastosowaniach, w których materiały wchodzą w styczność z żywnością, jako że takie materiały mogą dostarczać wyłącznie autoryzowane podmioty zajmujące się recyklingiem. Ograniczenia w pozyskiwaniu dopuszczonych materiałów z odzysku od lokalnych dostawców mogłoby prowadzić do stosowania niedopuszczonego tworzywa sztucznego, poddanego recyclingowi, oraz wynikłych z tego zagrożeń bezpieczeństwa. Ponadto, europejska branża opakowaniowa i podmioty zajmujące się recyklingiem spotykają się z silną konkurencją ze strony krajów rozwijających się.

Aby ustosunkować się do wskazanych zagadnień, w finansowanym ze środków unijnych projekcie BANUS (Definition and development of functional barriers for the use of recycled materials in multilayer food packaging) opracowano struktury wielowarstwowe, przewidziane do wykorzystania w opakowaniach żywności.

Partnerzy projektowi wykorzystali konwencjonalne polimery w celu oceny kilku własności opakowań jako barier funkcjonalnych - warstw tworzywa sztucznego, które przeciwdziałają przenikaniu substancji chemicznych, uwalnianych z tworzywa sztucznego lub papieru do zapakowanej żywności. Skupiono się na trzech studiach przypadków, reprezentujących trzy najważniejsze segmenty pod względem całkowitej wartości na rynku opakowań: półsztywne wielowarstwowe opakowania z tworzywa sztucznego, elastyczne wielowarstwowe opakowanie, wykonane z wielu materiałów oraz powlekane opakowanie kartonowe. We wszystkich trzech przypadkach wykorzystano różnorodne materiały, przetworzone za pomocą odmiennych technologii i mające różne zastosowania.

Zespół BANUS przebadał wydajność i adekwatność wypracowanych barier funkcjonalnych, umieszczonych pomiędzy warstwami materiałów z odzysku i żywnością, aby zapobiec przenikaniu zanieczyszczeń do żywności. Materiał oryginalny zastąpiono w określonym odsetku papierem lub tworzywem sztucznym z odzysku w trzech wybranych strukturach. Celem było opracowanie bardziej ekologicznej struktury opakowania żywności.

W projekcie BANUS osiągnięto postęp, wykraczający poza standardy technologiczne i materiałowe, umożliwiający opracowanie nowych wielowarstwowych opakowań z własnościami, odgrywającymi rolę barier funkcjonalnych przy kontakcie z żywnością. Wśród tych materiałów przewidziano materiały, poddane recyclingowi.

Proponowane zastosowanie konwencjonalnych polimerów, które są w wyższym stopniu ekologiczne i niskokosztowe aniżeli dostępne odpowiedniki, doprowadzi do powstania nowych funkcjonalności. Pozwoli to otworzyć nowe potencjalne rynki dla tradycyjnych spółek recyclingowych z Europy, zapewniając bezpieczeństwo żywności z myślą o konsumentach. Informacyjne nagranie video można obejrzeć ze strony głównej portalu internetowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Materiały z recyclingu, opakowania spożywcze, odzyskane tworzywo sztuczne, BANUS, bariery funkcjonalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę