Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zsynchronizowane badania weterynaryjne w Chinach i Unii Europejskiej

Rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty zwierzęce i międzynarodowy handel zwierzętami zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Lepsze zrozumienie epidemiologii chorób, zaawansowane diagnostyka i szczepienia, jak również środki zarządzania chorobami - takie potrzeby należy pilnie zaspokoić, by utrzymać hodowlę inwentarza żywego.
Zsynchronizowane badania weterynaryjne w Chinach i Unii Europejskiej
Walka z chorobami zwierzęcymi opiera się, przede wszystkim, na wypracowywaniu przez wspólnotę badaczy nowych narzędzi interwencji, takich jak szczepionki lub nowe strategie kontrolne. Zrozumienie występowania i rozprzestrzeniania się chorób może doprowadzić do powstania nowej diagnostyki i taktyk profilaktycznych oraz kontrolnych.

Międzynarodowa współpraca ma potencjał przyspieszenia odpowiednich postępów naukowych poprzez zsynchronizowane działania, wymianę pomysłów i wiedzy. Zdrowie inwentarza żywego wymaga optymalizacji zasobów i koordynacji funduszy międzynarodowych.

W tym kontekście, finansowany ze środków unijnych projekt LinkTADs (Linking epidemiology and laboratory research on transboundary animal diseases and zoonoses in China and EU) polegał na koordynacji badań nad epidemiologią chorób i diagnostyką laboratoryjną, prowadzonych przez partnerów, reprezentujących dwóch poważnych światowych graczy na polu badań dotyczących zdrowia zwierząt: Unię Europejską i Chiny.

Partnerzy projektowi skoncentrowali się na ustanowieniu szerokiej sieci instytucji naukowych, zajmujących się zdrowiem zwierząt za pośrednictwem warsztatów, krótkich wizyt oraz wymiany. Działania koncentrowały się na bieżących i przyszłych badaniach, poświęconych zdrowiu zwierząt, programach szkoleniowych i projektach innowacyjnych w dziedzinie nauki weterynaryjnej. Cele osiągnięto głównie poprzez wykształcenie mechanizmów wypracowywania zrównoważonej współpracy, takich jak wspólne laboratoria, warsztaty poświęcone spisaniu koncepcji projektowych, wspólne zgłaszanie projektów itp.

Na początku projektu, uczestniczące instytucje uzgodniły obszary, dotyczące zdrowia zwierząt, priorytetowe dla obu terytoriów. Przeprowadzono wspólne badania na temat transgranicznych chorób zwierząt (transboundary animal diseases - TAD), obejmujące choroby odzwierzęce ludzi (tzw. zoonozy), zapewniając ścisłą koordynację pomiędzy dyscyplinami epidemiologii i badań laboratoryjnych, dwóch istotnych dla zagadnienie obszarów wiedzy. Ponadto, wskazano braki w wiedzy i wzmożono wysiłki, by rozszerzyć jej bazę w przyszłości, przyczynić się do dalszej współpracy badawczej i pozyskiwania funduszy.

Badacze sformułowali również politykę, dotycząca zdrowia zwierząt, obowiązującą UE i Chiny. Założono również platformę internetową online platform, przewidzianą jako portal informacyjny, wspierający dalszą kooperację pomiędzy UE i Chinami w dziedzinie zdrowia zwierząt, wykraczającą poza ramy czasowe projektu. Współpracę zacieśniły programy wymiany naukowej i wizyty wzajemne, natomiast kampania informacyjna pomogła dotrzeć do odbiorców na całym świecie.

Podsumowując, oczekuje się, że wspólny wysiłek UE i Chin w ramach projektu LinkTADs, dotyczący zdrowia zwierząt przyczyni się do zwalczenia chorób zwierzęcych i sprawi, że utrzymanie zdrowia wśród zwierząt pozostanie priorytetem światowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania weterynaryjne, Chiny, choroba zwierzęca, LINKTADS, epidemiologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę