Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie dla emocjonalnie maltretowanych dzieci

Badacze przeanalizowali skuteczność programów, służących do identyfikacji, zapobiegania i interwencji w przypadku emocjonalnego maltretowania dzieci.
Wsparcie dla emocjonalnie maltretowanych dzieci
Maltretowanie emocjonalne uchodzi za najbardziej nieuchwytny i szkodliwy rodzaj maltretowania dzieci. Reprezentuje wszystkie nieodzowne i najbardziej destruktywne cechy wszystkich typów wykorzystywania i zaniedbywania dzieci. Ostatnio, maltretowanie emocjonalne zyskało uwagę naukowców ze względy na szkodliwe konsekwencje dla zdrowia.

Skuteczność programów, podejmowanych w przypadkach emocjonalnego maltretowania dzieci, dotychczas oceniano z pominięciem metaanalizy. Finansowany z funduszy unijnych projekt AIDING THE NEGLECTED (Aiding the neglected: Meta-analysis of emotional maltreatment prevention and intervention programs), miał na celu uzupełnienie tej luki, skupiając się na ustaleniu wyznaczników i wpływu maltretowania i traumy w środowisku rodzinnym.

Naukowcy rozpoczęli pracę, nawiązując współpracę z instytutami badawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, takimi jak Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Uniwersytet w Stanford. W dalszym kroku, ustanowiono również kooperację z izraelskimi ośrodkami badawczymi. Jednym z podjętych zagadnień była odporność na traumę. Temat ten naświetlono pod kątem przemocy we wspólnocie i odporności na nią, wykazywanej przez rodzinę, pokoleniowej transmisji traumy u dzieci z placówek opieki zastępczej oraz trajektorii konfliktów w rodzinach dzieci ze zdiagnozowanym nowotworem.

W projekcie AIDING THE NEGLECTED wykorzystano szeroko zakrojoną metaanalizę tego, jak tendencje kontroli emocjonalnej u rodziców przekładają się na ryzyko maltretowania dzieci i w jaki sposób maltretowanie wpływa na rozwój regulacji emocjonalnej u wykorzystywanych/zaniedbywanych dzieci. Dokonano przeglądu istniejących danych, dotyczących reakcji i regulacji emocjonalnej u rodziców emocjonalnie maltretujących dzieci.

Zespół przyjrzał się również skuteczności profilaktyki i interwencji oraz badaniom uczestniczącym. Położono nacisk na zagrożone rodziny izraelskie. Zaplanowano program upowszechniania wiedzy w Izraelu, wraz z serią konferencji, mających rozszerzyć wiedzę na temat przemocy w rodzinie. Inicjatywa Ośrodek Zaniedbanie (Neglect Centre) ma nieść pomoc dzieciom z domów o średnim lub wysokim statusie socjalnym, które są zaniedbywane, lecz skala problemu może być zamaskowana.

Uzyskane wyniki okazały się użyteczne w budowaniu programów, służących do identyfikacji, zapobiegania i interwencji w przypadku emocjonalnego maltretowania dzieci i mogą przyczynić się do dalszej pomocy dzieciom.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Maltretowanie emocjonalne, wykorzystywanie dzieci, projekt AIDING THE NEGLECTED, trauma, regulacja emocjonalna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę