Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia, wykorzystywana w gospodarstwach domowych i na potrzeby transportu, modelowana w wymiarze jednostkowym

Wspierani ze środków unijnych naukowcy zbadali techniki ograniczenia wpływu zużycia energii i emisji węgla w sektorze komunalnym.
Energia, wykorzystywana w gospodarstwach domowych i na potrzeby transportu, modelowana w wymiarze jednostkowym
Zużycie energii w sektorze komunalnym odpowiada za około jedną trzecią do jednej drugiej emisji węgla w większości krajów europejskich. Celem projektu MODERATED POLICY (Modelling residential and transport energy for downstream policies) było zrozumienie wpływu i obciążenia polityk dystrybucji, bezpośrednio apelujących do użytkowników końcowych, by zwalczyć emisje węgla.

W ramach inicjatywy, skupiono się na handlu węglem w wymiarze jednostkowym lub na poziomie gospodarstw domowych w celu ograniczenia emisji węgla w sektorze komunalnym, obejmującym np. transport osobisty lub prowadzenie gospodarstwa domowego. Cel osiągnięto, przygotowując wspólny model zapotrzebowania ekonomicznego, uwzględniający zużycie w gospodarstwie domowym oraz na potrzeby transportu, oraz opracowując ankietę dotyczącą osobistego udziału w handlu węglem. Naukowcy zajęli się brakiem zrozumienia wzajemnego powiązania pomiędzy zużyciem energii do celów komunalnych, do gotowania, ogrzewania, oświetlenia, oraz na potrzeby osobistego transportu, w większości samochodowego.

Projekt MODERATED POLICY uzupełnił tę lukę, podejmując zagadnienie handlu węglem na poziomie gospodarstw domowych, którego wcześniej nie analizowano. Zbadano i wpisano w przygotowywany model wzajemne synergie pomiędzy średnio- lub długoterminowymi oszczędnościami energii i węgla. Jako że nie istnieją wzięte z życia przykłady zachowań ograniczenia zużycia węgla, w projekcie MODERATED POLICY oparto analizę potencjalnych reakcji na podstawie przykładów zbliżonych do rzeczywistych. Znalazł się wśród nich przypadek wynajmu samochodu z limitem pokonywanego miesięcznie dystansu.

Główne wyniki badania pokazują, że średnie zużycie energii i emisje węgla, spowodowane transportem, są bardziej elastyczne i podatne na modyfikacje aniżeli zużycie energii na potrzeby komunalne w warunkach obowiązującej polityki handlu i dystrybucji. Naukowcy zbadali dystrybucję obciążenia emisjami, by położyć podwaliny pod instytucję podatku węglowego oraz politykę handlową w wymiarze jednostkowym.

Wyniki projektu MODERATED POLICY przyczynią się do postępu w toczącej się debacie na temat obowiązującej polityki dystrybucji, mającej na celu ograniczenie emisji węgla w gospodarstwach domowych, a tym samym - całkowitych emisji węgla.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Energia zużywana do celów transportowych, emisje węgla, MODERATED POLICY, handel węglem, podatek węglowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę