Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EPIGENESIS — Wynik w skrócie

Project ID: 315988
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Silniejszy potencjał badawczy Gwadelupy w walce przeciwko chorobom zakaźnym

Rozwijające się choroby zakaźne, w szczególności przenoszone przez owady, zagrażają zdrowiu ludzkiemu, hodowli zwierząt i bezpieczeństwu żywności na całym świecie. Finansowana z funduszy unijnych inicjatywa pozwoliła wzmocnić infrastrukturę badawczą Gwadelupy w walce przeciwko chorobom zakaźnym przenoszonym przez nosicieli
Silniejszy potencjał badawczy Gwadelupy w walce przeciwko chorobom zakaźnym
Globalne zmiany, takie jak wzmożony ruch turystyczny i handlowy, naturalne zagrożenia, zmiany społeczne i klimatyczne, wszystkie wymienione czynniki przyczyniają się do zmian w epidemiologii i przenoszeniu chorób zakaźnych. Niedawne wybuchy epidemii wirusów Chikungunya i Zika na Karaibach - na skrzyżowaniu Ameryki Północnej, Południowej i Europy - uwypuklają potrzebę wzmożenia wysiłków badawczych i opracowania strategii kontrolowania chorób przenoszonych przez nosicieli.

Wspierany z funduszy unijnych projekt EPIGENESIS (One health approach to integrate Guadeloupe research on vector-borne and emerging diseases in the ERA: from characterisation of emergence mechanisms to innovative approaches for prediction and control) opracowano z myślą o zwiększeniu potencjału badawczego Gwadelupy w zakresie nowych chorób przenoszonych przez nosicieli. Projekt łączył interdyscyplinarne podejście, angażując kluczowych interesariuszy we współpracę z reprezentantami z całej gamy obszarów.

Umocnienie bazy wiedzy w Gwadelupie objęło pozyskanie najnowocześniejszego sprzętu w dziedzinach sekwencjonowania nowej generacji oraz proteomiki, zatrudnienie doświadczonych naukowców oraz ustanowienie silnej wymiany partnerskiej z europejskimi instytucjami badawczymi. Dodatkowo, działania wokół projektu EPIGENESIS miały na celu upowszechnienie wiedzy o uzyskanych wynikach i ich przeformułowanie na politykę postępowania.

Z naukowego punktu widzenia, projekt był zorientowany na zrozumienie różnorodności genetycznej i patogenezy E. ruminantium, przenoszonej przez kleszcze bakterii, wywołującej śmiertelną chorobę tropikalną przeżuwaczy, kowdriozę. Ponadto, w trakcie projektu wypracowano nowe narzędzia monitorowania epidemiologicznego, oceny ryzyka i kontroli choroby.

Karaiby są rejonem endemicznego występowania kilku chorób, przenoszonych przez komary. W projekcie EPIGENESIS stworzono również molekularne narzędzia, przewidziane do identyfikacji tropikalnego gatunku komara, co pozwoliło prześledzić jego różnorodność oraz dystrybucję na terenie Gwadelupy. Przeprowadzono także badania społeczno-ekonomiczne w trosce o zwiększenie korzyści ekonomicznych, płynących z funkcjonowania ponadkrajowych organizacji zdrowotnych, takich jak CaribVET, karaibskiej sieci współpracy na rzecz zdrowia zwierząt, która zrzesza 12 regionalnych i międzynarodowych organizacji, instytutów badawczych oraz ośrodków usług weterynaryjnych z 33 krajów i terytoriów.

Działania informacyjne obejmą publikację broszury (w języku angielskim i francuskim) z wypunktowaniem głównych osiągnięć projektu.

Zespolone wysiłki wokół projektu EPIGENESIS zostały zwieńczone powołaniem centrum studiów i monitorowania zwierzęcych i odzwierzęcych chorób zakaźnych w rejonie Karaibów (CRVC-CIRAD). Centrum zapewni stałe działanie na rzecz zwiększenia regionalnych możliwości badawczych i partnerstwa międzynarodowego, realizując strategię zgodną z potrzebami interesariuszy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gwadelupa, choroba zakaźna, infrastruktura, EPIGENESIS, kowdrioza, gorączka zachodniego Nilu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę