Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OPENMEDCHEM — Wynik w skrócie

Project ID: 316773
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Belgia
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Współpraca branży farmaceutycznej i akademickiej nad gruźlicą

Łączenie publicznych i prywatnych zasobów badawczych przyniosło trzem młodym badaczom korzyści wynikające z pierwszej klasy szkoleń w zakresie projektowania i produkcji nowych leków na gruźlicę (TB).
Współpraca branży farmaceutycznej i akademickiej nad gruźlicą
Projekt OPENMEDCHEM (Doktoraty otwartych innowacji w zakresie chemii leków) obejmujący giganta przemysłu GlaxoSmithKline i Uniwersytet w Antwerpii w ramach inicjatywy Sieci szkoleń innowacyjnych - Europejski doktorat przemysłowy (ITN-EID).

Początkujący badacze (ESRs) wybrali pięć wysoce obiecujących złożonych rodzin na podstawie potencjału przeciwbakteryjnego i wyników oceny "podobieństwa do leków". Analiza zależności struktura-aktywność ujawniła dwie rodziny, które mają największe możliwości dalszego badania i produkcji związków hybrydowych, które ostatecznie pozwoliłyby uzyskać terapeutyczne cząsteczki o przełomowym znaczeniu.

W momencie zamknięcia projektu cały związek został obszernie scharakteryzowany, co pozwoliło uzyskać duże zestawy użytecznych danych chemicznych i biologicznych. Te zestawy danych obejmują siłę działania przeciwbakteryjnego in vitro oraz szereg właściwości fizykochemicznych, biofarmaceutycznych i toksykologicznych. Najbardziej obiecujące związki testowano pod względem oporności, a jedną cząsteczkę zbadano w mysim modelu gruźlicy układu oddechowego.

Podkreślając korzyść z partnerstwa między przemysłem a uczelniami, wszyscy badacze ESR prowadzili test intramacrofatyczny (bakterie gruźlicy zostały szybko zaabsorbowane przez te białe krwinki u ludzi i innych zwierząt) w oparciu o ich wyselekcjonowane związki przy użyciu zaawansowanego odczytu mikroskopu konfokalnego. Żadne cząsteczki hybrydowe nie wykazywały lepszej siły działania w porównaniu z najlepszymi związkami macierzystymi i z danymi dotyczącymi cytotoksyczności; Z tego powodu projekt zaprzestał prowadzenie badań nad jedną z obiecujących rodzin tych związków.

Cele biochemiczne w chorobie gruźlicy wywołujących prątka gruźlicy zostały zidentyfikowane we wszystkich fazach. W przypadku jednego z tych celów, tj. aminopeptydazy metioniny, wyniki eksperymentów walidacyjnych wciąż trwają.

W sumie w ramach projektu OPENMEDCHEM zbadano cztery nowe klasy leki przeciwgruźlicze. Z potencjałem jako podstawą programów pozwalających na odkrywanie nowych leków, ta ogromna platforma informacyjna może zostać wykorzystywana przez przemysł i instytucje akademickie. W szczególności, jeden związek posiada potencjał dla przeprowadzenia oceny głównej optymalizacji. Około 1/3 danych zostało zgłoszonych w czasopismach naukowych, a pozostała część ma zostać opublikowana. Biorąc pod uwagę, że gruźlica stanowi główne zagrożenie dla opieki zdrowotnej ze względu na istnienie nowych nieuleczalnych wieloopornych szczepów, społeczeństwo w dużych stacjach może skorzystać z tych badań.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Akademia, gruźlica, lek, TB, OPENMEDCHEM, przemysł
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę