Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne podejścia do bardziej zorientowanych na ludzi europejskich zakładów produkcyjnych

Inicjatywa UE promowała przejście na społecznie zrównoważone społecznie, gdzie człowiek znajduje się w centrum fabryki.
Innowacyjne podejścia do bardziej zorientowanych na ludzi europejskich zakładów produkcyjnych
W ramach projektu MAN-MADE (Produkcja dzięki ergonomicznym i bezpiecznym antropocentrycznym, adaptacyjnym miejscom pracy dla europejskich fabryk kontekstowych), finansowanego ze środków unijnych, stworzono nowe koncepcje i rozwiązania dla istniejących i nowych zakładów produkcyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, celem projektu było zwiększenie elastyczności, bezpiecznej i inteligentnej produkcji, w której stosowane są odpowiednie poziomy automatyzacji, a pracownicy są wysoce usatysfakcjonowani i wykwalifikowani.

Aby osiągnąć te cele, projekt MAN-MADE skoncentrował się na czterech nadrzędnych filarach: charakterystyka antropometryczna, korzystanie z wiedzy i definicja modelu kontekstu fabrycznego; projektowanie miejsc pracy i ich rozmieszczenia; planowanie produkcji i organizacji pracy; produkcja zintegrowana ze środowiskiem społecznym.

Partnerzy projektu opracowali kilka antropocentrycznych technologii dla miejsc pracy. Obejmują one system kamer 3D, który mierzy i przechowuje dane antropometryczne; narzędzie, które pomaga firmom w ocenie zdolności fizycznych, intelektualnych i sensorycznych swoich pracowników; oraz narzędzie, które identyfikuje kluczowe cechy czynników takich jak: zadania, miejsca pracy i wyposażenie, związanych z pracownikami lub wpływających na pracowników, a także na prawidłowe wykonywanie i bezpieczeństwo pracy. Narzędzie oceny zrównoważenia umożliwia producentom ocenę różnych procesów i produktów/usług w ramach wskaźników ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.

Jeszcze inne narzędzie ocenia ergonomiczne zagrożenia dla każdej stanowiska ręcznego montażu, podczas gdy skoncentrowane na pracowniku narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przypisuje pracowników do różnych zadań i/lub miejsc pracy. Metodologia projektowania miejsca pracy porównuje zapotrzebowanie na pracę do możliwości pracowników.

Wspomagana komputerowo wtyczka do projektowania wspiera projektowanie zindywidualizowanych i konfigurowalnych miejsc pracy, uwzględniając specyficzne cechy antropometryczne pracownika w celu poprawy ergonomii stanowiska i zaspokojenia konkretnych potrzeb związanych z pracą. Konfigurator usług zwiększa poziom zadowolenia pracownika dzięki dopasowywaniu jego zainteresowań do działań i usług dostępnych w okolicy.

Ponadto, aplikacja internetowa wspomaga proces oceny potencjału pracownika poprzez kwalifikację i kwantyfikację ich wiedzy, umiejętności i potrzeb. Platforma integruje wszystkie wdrożone narzędzia.

Dzięki projektowi MAN-MADE, pracownicy hal produkcyjnych i operatorzy w europejskim przemyśle będą mogli cieszyć się zdrowszym i bezpieczniejszym miejscem pracy, promującym zadowolenie z pracy, rozwijanie umiejętności i szkolenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produkcja, fabryka, MAN-MADE, antropocentryczne adaptowalne miejsca pracy, fabryki kontekstowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę