Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie narzędzia oceny wpływu naturalnych zagrożeń na infrastrukturę transportową

Inicjatywa UE wprowadziła kilka narzędzi służących do oceny zagrożeń związanych ze strony klęsk żywiołowych na sieci drogowe i kolejowe.
Nowatorskie narzędzia oceny wpływu naturalnych zagrożeń na infrastrukturę transportową
Podczas katastrofy naturalnej europejskie sieci transportowe powinny być bardziej odporne, aby wytrzymać lub zminimalizować wpływ katastrofy. Potrzebne są nowe metody pomiaru wszelkiego rodzaju konsekwencji katastrof naturalnych dla dróg i kolei.

W ramach projektu INFRARISK (Nowatorskie wskaźniki identyfikacji infrastruktury krytycznej zagrożonej katastrofami naturalnymi) finansowanego ze środków unijnych, wprowadzono metodologie i narzędzia wsparcia dla europejskich zarządców i właścicieli infrastruktury, w celu dokonania analizy potencjalnych skutków katastrof naturalnych o ekstremalnej sile. Rozwiązania te pomogą również w procesie decyzyjnym dotyczącym ochrony infrastruktury krytycznej (CI).

W celu opracowania wiarygodnych testów warunków skrajnych dla europejskiej krytycznej infrastruktury drogowej i kolejowej, partnerzy projektu zaproponowali ramową strukturę, dzięki której takie oceny rozproszonych sieci drogowych i kolejowych mogą być dokonywane. Struktura ramowa pozwala na ocenę potencjalnych strat związanych z wystąpieniem zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie, a wysokim stopniu zagrożenia, i ich wpływu na infrastrukturę transportu drogowego i kolejowego. Opracowano metodologię wspierającą wdrażanie struktury ramowej.

Zespół INFRARISK opracował narzędzie do podejmowania decyzji w trybie online, które ocenia potencjalne zagrożenia kaskadowe dla CI wynikające z katastrof naturalnych. Obejmuje ono bazę danych zawierającą symulacje scenariuszy zagrożeń naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, osuwiska, powodzie i tym podobne, a także prawdopodobieństwo ich wystąpienia i wpływ na CI.

Badacze stworzyli zintegrowane podejście do oceny ryzyka, uwzględniające współzależność między sieciami infrastruktury. Utworzyli także bazę danych online, umożliwiającą użytkownikom przesyłanie i wykonywanie zapytań związanych z danymi dotyczącymi historycznych uszkodzeń CI.

Powstały liczne materiały tematyczne i przeprowadzono wiele spotkań. Obejmują one filmy wideo, produkty edukacyjne, informatory, arkusze danych, dedykowane przykładowe szkolenie dla właścicieli/zarządzających infrastrukturą, a także konferencję końcową.

Nowe podejście INFRARISK do testów warunków skrajnych przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań zapobiegawczych i poziomu przygotowania. Takie optymalne metody testowania warunków skrajnych powinny ostatecznie przyczynić się do ochrony europejskiej sieci CI.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zagrożenia naturalne, infrastruktura transportowa, INFRARISK, infrastruktura krytyczna, test warunków skrajnych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę