Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kariera naukowa przyspiesza dzięki sieci EURAXESS w Albanii

Inicjatywa UE oficjalnie uruchomiła Sieć Usług EURAXESS w Albanii, która ma wspierać przyjeżdżających i wyjeżdżających badaczy.
Kariera naukowa przyspiesza dzięki sieci EURAXESS w Albanii
Agencja ds. Badań Naukowych, Technologii i Innowacji (Agency for Research, Technology and Innovation, ARTI) odpowiada za zarządzanie siecią EURAXESS w Albanii, wspierając realizację zobowiązania UE do usuwania barier w swobodnym przepływie wiedzy i wzmacniania transgranicznej mobilności badaczy, studentów i kadry naukowej. Na przeszkodzie stoją brak krajowej strategii na rzecz zwiększenia lub poprawy mobilności, niedostatek informacji o możliwościach mobilności, nieefektywne wykorzystywanie wyników badań i drenaż mózgów.

W celu rozwiązania tego problemu, w ramach projektu AL-ES.NET (Albanian EURAXESS Service Network), finansowanego ze środków unijnych, utworzono w ARTI Sieć Usług EURAXESS, która zapewnia bezpłatną i indywidualną pomoc w obliczu wyzwań, przed którymi stoją naukowcy i ich rodziny przeprowadzający się do Albanii.

Sieć Usług skupia uniwersytety, instytucje badawcze, firmy i agencje rządowe, dzięki czemu pomaga w prowadzeniu badań naukowych, wspiera mobilność i rozwój kariery zawodowej. W celu promowania Sieci zorganizowano łącznie 60 kampanii uświadamiających.

AL-ES.NET zapewniła dostęp do pełnej oferty informacji i wsparcia dla europejskich i pozaeuropejskich badaczy pragnących rozwijać swoją karierę. W 2014 r. utworzono portal internetowy służący jako brama do Sieci Usług.

Opracowano podręcznik na temat mobilności, zawierający informacje na temat procedur administracyjnych dotyczących wydawania wiz oraz albańskiego systemu podatkowego, edukacyjnego i ochrony zdrowia. Dostępny jest również przewodnik dla przyjeżdżających badaczy, który oferuje praktyczne informacje dotyczące codziennego życia i wytyczne odnośnie do formalności związanych z zatrudnieniem i pracą.

Powstało biuro pomocy, zapewniające wsparcie i udzielające informacji na temat mobilności naukowców i możliwości rozwoju kariery. Ponadto odbyły się warsztaty i sesje szkoleniowe dotyczące różnych zagadnień związanych z rozwojem kariery i mobilnością.

Dzięki AL-ES.NET Albania posiada w pełni funkcjonalną Sieć Usług EURAXESS. Ta oferta „jednego okienka” ma za zadanie uprościć proces dla naukowców przyjeżdżających do Albanii lub wyjeżdżających za granicę, jednocześnie zwiększając ich mobilność i możliwości rozwoju kariery. Prace projektowe przyczyniają się do rozwoju i wzrostu innowacyjności dzięki większej mobilności naukowców i integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Naukowcy, Albania, Sieć usług EURAXESS, mobilność, AL-ES.NET
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę