Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Niekodujące RNA RZ regulują odpowiedź immunologiczną

Komórki odpornościowe chronią organizm przed inwazją patogenów za pomocą reakcji wykonywanych głównie poprzez indukcję określonych programów genowych.
Niekodujące RNA RZ regulują odpowiedź immunologiczną
Receptor toll-like (TLR) to rodzina receptorów rozpoznających wzorce, która bierze udział w odpowiedzi immunologicznej przeciwko różnym drobnoustrojom. Najnowsze badania, wykonywane na komórkach dendrytycznych, wiążą obecność receptorów TLR z występowaniem różnych chorób, takich jak cukrzyca, zapalenie jelit, toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów. Interakcja TLR ze składnikami specyficznymi dla patogenów inicjuje reakcję transkrypcyjną, która aktywuje tysiące genów niezbędnych do ostrzegania adaptacyjnego układu odpornościowego i eliminowania patogenów.

Chociaż elementy składowe sygnalizacji w górę, pośredniczące w wykrywaniu patogenów przez TLR są dobrze rozpoznane, niewiele wiadomo na temat kaskad transkrypcyjnych w dół, które bezpośrednio kontrolują specyficzną ekspresję genu. Istotne jest zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podłoża regulacji tych dynamicznych reakcji genowych. W tym celu powołano projekt, finansowany ze środków unijnych, pod nazwą TLR-LNCRNAS (Systematic elucidation of the regulatory roles of large non-coding RNAs in the toll-like receptor pathway), w trakcie którego systematycznie sprawdzano regulacyjną rolę regulatorów transkrypcyjnych uczestniczących w odpowiedzi komórek dendrytycznych na aktywację TLR.

Naukowcy opracowali nowe technologie genomowe dla pojedynczej komórki, które umożliwiają identyfikację obszarów regulatorowych i dużych niekodujących RNA (lncRNA) uczestniczących w regulowaniu efektu immunologicznego po ekspozycji na patogeny. W połączeniu z modelami dla hematopoezy i odpowiedzi immunologicznej, technologie te dostarczyły istotnych informacji na temat różnorodnych mechanizmów regulacyjnych leżących u podstaw rozwój hematopoetycznego i decyzji immunologicznych. Zidentyfikowano podgrupę lncRNAs, która regulowała ekspresję genu we wrodzonych komórkach odpornościowych w reakcji na bodźce patogenowe. Przez długi czas lncRNA uznawano za szum transkrypcyjny, lecz pojawiające się dowody potwierdzają uczestnictwo IncRNA w różnych procesach fizjologicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, zaawansowane narzędzia powstałe podczas projektu TLR-LNCRNAS pozwoliły na wyznaczenie różnych mechanizmów regulacyjnych związanych z rozwojem hematopoetycznym i decyzjami immunologicznymi. Nowatorskie odkrycie dotyczyło również kontrolnych punktów odpornościowych, mających znaczenie dla procesów usuwania patologii, począwszy od nowotworów po choroby neurologiczne, związane z układem krwiotwórczym i cukrzycę.

W dłuższej perspektywie oczekuje się, iż te systematyczne badania pomogą wypełnić lukę pomiędzy podstawowymi mechanizmami regulacyjnymi a ich fizjologicznymi skutkami in vivo w zdrowym i chorym organizmie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

TLR, komórki dendrytyczne, transkrypcja, TLR-LNCRNAS, IncRNAs
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę