Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

WINETWORK — Wynik w skrócie

Project ID: 652601
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.2.
Kraj: Francja
Dziedzina: Żywność i zasoby naturalne

Sieć ekspertów dąży do pokonania chorób winorośli

Wiedza zgromadzona przez europejską sieć ekspertów przyczyni się do opracowania nowych rozwiązań w walce z chorobami winorośli i wspomoże rozwój przemysłu winiarskiego w Europie. Doskonałe wyniki osiągnięte przez tę sieć mogą zainspirować do działania inne gałęzie przemysłu mierzące się z podobnymi wyzwaniami.
Sieć ekspertów dąży do pokonania chorób winorośli
Unia Europejska, na terenie której znajduje się 45% światowych terenów uprawnych winorośli, jest największym producentem wina na świecie, odpowiadającym za 65% produkcji i 70% eksportu tego towaru. Mimo to musi zmagać się z wieloma problemami zagrażającymi tej branży. Jednym z takich problemów są choroby winorośli, z którymi, ze względu na ich transgraniczny charakter, można skutecznie walczyć jedynie na drodze ścisłej współpracy pomiędzy krajami członkowskimi.

„Grzybowa choroba pnia winorośli, żółtaczka winorośli, mączniak rzekomy i prawdziwy i wiele innych chorób przyczyniają się do zmniejszenia wielkości plonów” – wyjaśnia Eric Serrano, koordynator projektu WINETWORK i kierownik obszaru Południe-Zachód we Francuskim Instytucie Winorośli i Wina. „Choroby te, spotykane w większości winnic, mają olbrzymi wpływ ekonomiczny na branżę. Dlatego też, a także, częściowo, z powodu bieżącego dążenia do redukcji ilości używanych pestycydów, musimy opracować nowe sposoby walki z tymi chorobami”.

Niektóre środki grzybobójcze, jak arsenin sodu czy 8-hydroksychinolina, są w Europie zakazane. A ponieważ obecnie nie istnieje dla nich żadna skuteczna alternatywa, konieczne jest opracowanie całkowicie nowych strategii.

Upowszechnianie wiedzy

Z powyższych przyczyn uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu skupili się na poszerzeniu zasobów wiedzy i sposobach jej upowszechniania na poziomie europejskim. „Naszym celem było pogłębienie wiedzy hodowców winorośli w zakresie tych chorób oraz stworzenie rozwiązań pozwalających lepiej koordynować badania i nowe inicjatywy prowadzone na terenie Europy” – mówi Serrano. „Chcielibyśmy, aby wiedza dotycząca walki z chorobami winorośli dotarła do szerszego grona odbiorców, a nie tylko stron zaangażowanych w nasz projekt. Hodowcy winorośli powinni mieć możliwość dzielenia się różnego rodzaju wiedzą, doświadczeniami i rozwiązaniami”.

Kluczowym osiągnięciem projektu jest stworzenie banku wiedzy na temat żółtaczki winorośli i grzybowej choroby pnia winorośli. Ta internetowa platforma, gromadząca całą istniejącą na świecie wiedzę na temat tych dwóch chorób, powstała z myślą o badaczach i hodowcach winorośli. „Zainteresowane strony – w tym naukowcy, doradcy czy sami hodowcy – mogą przyczynić się to rozbudowy naszego banku wiedzy, przesyłając nam swoje filmy wideo, zdjęcia czy dokumenty w kilku prostych krokach” – twierdzi Serrano. „Ponieważ wielu hodowców testuje często innowacyjne i zrównoważone sposoby walki z chorobami winorośli, ważne jest, aby zdobyte podczas takich działań informacje zostały zachowane, a następnie udostępnione podmiotom z pozostałych krajów Europy”.

W ramach projektu opracowano również 16 arkuszy informacyjnych, pięć broszur dla użytkowników końcowych, cztery artykuły naukowe oraz trzy krótkie filmy wideo rozpowszechniające dane o programach walki z chorobami winorośli. Dzięki temu uczestnikom projektu udało się zebrać dane na temat kilku innowacji, które obecnie są poddawane ocenie naukowej. „Partnerzy projektu badają możliwość przeniesienia niektórych wyników na inne sektory rolnictwa” – dodaje Serrano.

Krok w stronę zdrowszej branży winiarskiej

Innym sukcesem inicjatywy WINETWORK jest bardziej efektywne wykorzystanie możliwości zapewnianych przez facylitatorów. Założona w ramach projektu sieć składająca się z dziesięciu takich podmiotów – po jednym na każdy region biorący udział w projekcie – dostarcza hodowcom winorośli i badaczom aktualnych informacji i pomaga im komunikować się z pozostałymi uczestnikami projektu. „Ta sieć to klucz do sukcesu, ponieważ dzięki niej wszystkie strony zaangażowane w projekt pozostają w stałym kontakcie” – uzupełnia Serrano. „Stanowi ona brakujące ogniwo pomiędzy naukowcami a praktykami”.

Tych dziesięciu facylitatorów współpracuje z kilkoma regionalnymi i dwiema naukowymi grupami roboczymi, tworząc sieć, dzięki której wyniki naukowe są przetwarzane na informacje praktyczne i materiały dla użytkowników końcowych. Taki efektywny i sprawny model przekazywania wiedzy może zostać wykorzystany również w innych projektach i innych gałęziach przemysłu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

WINETWORK, winnica, wino, żółtaczka winorośli, grzybowa choroba pnia winorośli, Serrano, pestycydy, środki grzybobójcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę