Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

QUIET — Wynik w skrócie

Project ID: 281760
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Dania
Dziedzina: Zdrowie, Transport, Środowisko

Badanie źródeł hałasu w ruchu drogowym i związane z nim zagrożenia dla zdrowia

Zbyt wiele hałasu może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. W ramach projektu QUIET, finansowanego przez UE, zbadano szeroko zakrojone długoterminowe zagrożenia dla zdrowia, które mogą być spowodowane przez hałas drogowy.
Badanie źródeł hałasu w ruchu drogowym i związane z nim zagrożenia dla zdrowia
Ponad 30% populacji europejskiej mieszka w obszarach, w których, wg WHO, przekroczony został limit emisji hałasu o 55 dB w ruchu drogowym, a jego natężenie rośnie z każdym rokiem. Chociaż nasze rozumienie ogólnie szkodliwych skutków jest ograniczone, obecnie po badaniach wykazujących, że hałas drogowy zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wzrasta zainteresowanie społeczeństwa.

Mając to na uwadze, w ramach projektu QUIET skupiono się na poszerzeniu zainteresowania o inne poważne choroby o dużym znaczeniu dla społeczeństwa. „Kiedy zacząłem przeprowadzać badania dotyczące hałasu, skupienie się na tej dziedzinie było niemal całkowicie związane z hałasem drogowym i ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Odkryłem, że z uwagi na mechanizmy hałasu, takich jak stres i zaburzenia snu w nocy, mogą wystąpić również inne poważne choroby o dużym znaczeniu dla społeczeństwa, w tym cukrzyca i nowotwory” - mówi dr Mette Sørensen, główny badacz projektu QUIET.

Dlatego też projekt ma na celu zbadanie, czy długotrwałe narażenie na hałas drogowy jest szkodliwe dla zdrowia w podatnych grupach określonych przez WHO, tzn. u dzieci i osób starszych.

Unikalne rejestry i Nordycka Metoda Przewidywania

Na tej podstawie, w ramach projektu QUIET dokładnie przeanalizowano dwie duże duńskie kohorty złożone z 57 000 osób starszych i 100 000 dzieci, łącząc je z unikalnym duńskimi rejestrami. Dane pomogły skompletować kluczowe informacje dotyczące statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia, masy urodzeniowej, wagi w wieku siedmiu lat i zaburzeń zachowania u dzieci, a także cukrzycy, raka, przeżycia raka i wyników zachowań zdrowotnych u osób starszych.

Aby oszacować źródła hałasu w miejscu zamieszkania każdego z członków, zespół projektowy wykorzystał Nordycką Metodę Przewidywania, tj. metodę obliczania wykorzystywaną do oszacowania hałasu na najbardziej narażonych elewacjach.

Zaskakujące wnioski

Odkryto, że im bardziej ktoś jest narażony na określone hałasy, tym większe jest ryzyko rozwoju pewnych chorób w perspektywie długoterminowej. Przykładowo, przy każdym zwiększeniu hałasu ruchu drogowego o 10 dB, ryzyko cukrzycy wzrasta o około 11%. Badanie wykazało również, że hałas spowodowany przez ruch drogowy i kolejowy mogą zwiększać ryzyko raka piersi w związku z niedoborem estrogenów, a także że hałas w ruchu drogowym zwiększa ryzyko raka jelita grubego.

Ponadto badacze odkryli związek między hałasem drogowym a nieaktywnością fizyczną. Wykorzystując dane zebrane w analizach podłużnych stwierdzono, że długotrwałe narażenie na hałas powodowany ruchem drogowym zwiększa szanse na to, że ludzie zdecydują się zaprzestać spędzania wolnego czasu uprawiając sport i rekreację, co ma szkodliwy wpływ na zdrowie i kondycję fizyczną.

Kolejne kroki

Projekt oficjalnie zakończył się w lutym 2017 r. i jako pierwszy doprowadził do publikacji badań dotyczących stowarzyszeń związanych z chorobami wywołanymi hałasem, poza chorobami sercowo-naczyniowymi, dzięki wysokiej jakości oceny hałasu i szczegółowym dostosowaniom.

Zespół projektu QUIET rozpocznie nowy projekt (NordSOUND), aby spróbować odtworzyć te wyniki, badając większe populacje w czterech krajach nordyckich. Zespół zbada również hałas w miejscu pracy, aby zweryfikować swoją ostatnią hipotezę „braku ciszy", w której brak lub ograniczony dostęp do spokojnego środowiska w pracy lub w domu może mieć szkodliwy wpływ na życie ludzi.

Pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii związanych z wpływem hałasu na zdrowie, ale wyniki wyraźnie wskazują kierunek już podejrzewany przez badaczy. Źródła hałasu drogowego są niebezpieczne dla naszego życia i dlatego należy skoncentrować się na planach działań zapobiegających hałasowi opracowywanych przez decydentów, aby „zmniejszyć odsetek ludności narażonej na wysoki poziom hałasu, zamiast jego wzrostu, jak to ma miejsce obecnie”, podkreśla dr Sørensen.

Słowa kluczowe

QUIET, ruch drogowy, choroba układu krążenia, źródła hałasu, Nordycka Metoda Przewidywania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę