Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

REVAMMAD — Wynik w skrócie

Project ID: 316990
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie

Oko jako okno chorób przewlekłych

Projekt finansowany przez UE szkolił młodych naukowców w celu poprawy diagnozowania chorób przewlekłych poprzez połączenie modeli układów naczyniowych i analizę komputerowych obrazów siatkówki.
Oko jako okno chorób przewlekłych
Diagnostyka medyczna dotycząca poważnych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, otępienie naczyń, nadciśnienie i choroba wieńcowa może być zrewolucjonizowana technikami obrazowania komputerowego, które analizują siatkówkę oka w poszukiwaniu wskazówek zmian w naczyniach krwionośnych. Niewiele osób posiada jednak połączenie wiedzy z zakresu klinicznego, komputerowych szkoleń obrazowych i matematycznego eksperymentowania z modelowaniem, czego wymaga tego proces.

Projekt REVAMMAD finansowany ze środków unijnych w wysokości 3,8 milionów euro przyczynia się do powstania nowego pokolenia interdyscyplinarnych naukowców, którzy posiadają wiedzę kliniczną i umiejętności obrazowania komputerowego w celu poprawy pomiarów i diagnozowania w tej ważnej dziedzinie opieki zdrowotnej.

Unaczynienie lub układ naczyń krwionośnych ulega zmianom w trakcie rozwoju wielu chorób przewlekłych. Obserwowanie i pomiar naczyń krwionośnych w siatkówce oka podczas rutynowych badań oka może stanowić unikalne okno dla wielu chorób, nawet tych, które nie są związane z samym okiem.

Siatkówka i spojówka to „jedyne dwa obszary ciała, w których można fotografować naczynia krwionośne stosunkowo nieinwazyjnie" - mówi koordynator projektu Andrew Hunter, zastępca Kanclerza ds. Badań i Innowacji na Lincoln University w Wielkiej Brytanii.

W tym celu należy połączyć trzy obszary specjalizacji. „Jest to informatyka, w szczególności komputerowa analiza obrazów, matematyczne modelowanie przepływu w naczyniach krwionośnych oraz sposób poruszania się naczyń, a także kliniczne zrozumienie tego, co robią naczynia krwionośne i jakie są ich choroby przewlekłe” - mówi prof. Hunter, ekspert w dziedzinie widzenia komputerowego i nauczania maszynowego.

Połączenie wiedzy

REVAMMAD zaangażowało około 13 badaczy w ciągu czterech lat. „To bardzo obszerny program pod względem współpracy interdyscyplinarnej” - mówi prof. Hunter. Obejmował warsztaty, wspólne działania, wspólne szkolenia i staże w innej części konsorcjum, zazwyczaj przez kilka miesięcy w Niemczech, Danii, Włoszech, Grecji, Francji lub Wielkiej Brytanii.

Niektórzy członkowie zespołu opracowali techniki modelowania i opracowali modele wykorzystujące dane pomiarowe naczyń krwionośnych uzyskane od informatyków. Jednocześnie informatycy poprawili techniki właściwego lokalizowania i pomiaru naczyń krwionośnych przy użyciu komputerowych obrazów i modeli matematycznych opracowanych przez innych. Reszta osób z zespołu sprawdziła poprawę diagnoz klinicznych, używając obrazów komputerowych.

Interdyscyplinarny projekt opracował algorytmy poprawiające jakość obrazów siatkówki i rejestrację modelu 3D, który porównuje obrazy tej samej rzeczy wykonane w różnym czasie. Bezpośrednio prowadzi to do postępów w śledzeniu nerwów rogówki i algorytmach do segmentacji obrazów naczyń spojówek, aby ułatwić analizę obrazów.

Nowe modele i bazy danych obrazowania

Cukrzyca wpływa na strukturę ścian naczyń, co czyni je bardziej sztywnymi. W zaawansowanym stadium powoduje to pęknięcie, powodując krwotoki i mikro-tętniaki, które są pierwszymi etapami retinopatii cukrzycowej. Zespół stworzył nowe modele w celu wykrycia wymiernych zmian naczyń siatkówki z powodu uszkodzenia spowodowanego wysokim poziomem cukru we krwi u chorych na cukrzycę, częstą przyczyną utraty wzroku.

Projekt uzupełnił również magazyn danych, który łączy zestawy danych i obliczenia w celu zarządzania obrazami siatkówki. Te bazy danych obrazów mogą być wykorzystane do analizy kształtu i krętości, przy użyciu oprogramowania specjalnie opracowanego w trakcie projektu. Innym rezultatem projektu jest nowa baza danych porównująca obrazy rogówki, które mogą być użyte przez klinicystów do testowania postępu choroby.

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

REVAMMAD, szkolenie, zdrowie, obrazowanie komputerowe, modelowanie matematyczne, technologia medyczna, zdrowie publiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę