Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ zmian klimatu na populację żółwi morskich

Ponieważ żółwie morskie żyją zarówno w środowisku morskim, jak i lądowym, zmiany klimatyczne mogą mieć poważny wpływ na te zagrożone zwierzęta. W ramach finansowanego przez UE projektu zbadano wpływ klimatu na wylęg młodych i prognozy populacji modelowych w różnych miejscach gniazdowania na całym świecie.
Wpływ zmian klimatu na populację żółwi morskich
Zmiana klimatu będzie miała różnoraki wpływ na żółwie morskie, na przykład może spowodować utratę obszarów gniazdowania w przypadku wzrostu poziomu morza. Wpłynie to również na temperaturę piasku, w którym zachodzi inkubacja jaj, co oznacza, że będzie wykluwało się więcej samic, zgodnie ze zjawiskiem zwanym temperaturową determinacją płci (TSD). Ponadto zmniejszy się wydajność reprodukcyjna ze względu na zwiększoną śmiertelność jaj i młodych.

Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie SEATURTLES (Climate change and sea turtles) zbadali populacje żółwia skórzastego (Dermochelys coriacea) na wybrzeżu Pacyfiku w Kostaryce oraz wpływ klimatu oraz zmian klimatycznych na inne żółwie żyjące w tym regionie. Opracowali ramy teoretyczne w celu wyjaśnienia adaptacyjnego znaczenia TDS w warunkach naturalnych fluktuacji klimatycznych.

Naukowcy porównali codzienne i sezonowe wahania temperatury w miejscach gniazdowania oraz średnią temperaturę. Odkryli, że stabilność cieplna wzrasta wraz z głębokością, co wpływa na powodzenie wylęgu i na przejściowy zakres temperatur, w których wykluwają się osobniki obu płci.

Zespół realizujący projekt SEATURTLES stworzył model populacji żółwia skórzanego gniazdującej w Kostaryce bazujący na zależności między temperaturą powietrza a temperaturą w gnieździe. Zbadano znaczenie adaptacyjne TSD, pozwalając na zmianę proporcji płci wraz z temperaturą lub utrzymując stałe wskaźniki płci w taki sposób, jak gdyby płeć żółwi była zależna od genotypu.

Na końcu badacze określili skuteczność TSD w utrzymywaniu populacji w przypadku różnych scenariuszy zmian klimatycznych. Stwierdzono, że TSD zapewnia żółwiom morskim ewolucyjną przewagę, łagodząc skutki podwyższonych temperatur poprzez produkcję większej liczby osobników płci żeńskiej, a tym samym zwiększając przyszły współczynnik reprodukcji (płodność). Jednakże temperaturowa determinacja płci stanie się nieskuteczna, gdy globalne temperatury wzrosną do poziomu przewidywanego przez obecne modele zmian klimatu.

Rezultaty projektu SEATURTLES przyczyniają się do lepszego zrozumienia wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność i do wzmocnienia roli Europy jako lidera w badaniach nad zmianami klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, żółw morski, temperaturowa determinacja płci, SEATURTLES, żółw skórzasty
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę