Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wiedza na temat starożytnych tkanin

Naukowcy zbadali sposób połączenia nauk przyrodniczych, humanistycznych i technicznych w badaniach nad starożytnymi tkaninami. Podkreślili związek między wiedzą a know-how.
Wiedza na temat starożytnych tkanin
Potrzebne było hybrydowe podejście, możliwe dzięki mobilizacji kilku dyscyplin, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące metod i praktyk związanych z badaniem starożytnych materiałów archeologicznych. Pytania dotyczyły dostępności, koordynacji i wzajemnego połączenia narzędzi teoretycznych i umiejętności technicznych we wszystkich obszarach badań nad tkaninami. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TEXTILESTUDIES (Textile studies: Questions and issues between knowledge and knowhow) przeprowadzono badania antropologiczne połączone z badaniami etnograficznymi.

Badania przeprowadzono dwojako. Obejmowały one literaturę naukową, schematy i praktyki ze szczególnym uwzględnieniem archeologii, filologii, historii technologii w obszarze nauk humanistycznych oraz geologii i biologii w obszarze nauk przyrodniczych. Skupiono się również na tekstyliach i technikach, takich jak artefakty, materiały, narzędzia i procesy. Przeprowadzono analizę protokołów z badań, praktyk opartych na doświadczeniu i praktycznych metod stosowanych przez rzemieślników w celu zbadania chaîne opératoire (łańcucha operacyjnego) i cours d’action (przebiegu działań) w produkcji włókienniczej.

Przeprowadzono wywiady i obserwacje na europejskich uczelniach, w ośrodkach badawczych i instytucjach. Uczestnikami projektu byli naukowcy, technicy, kustosze, profesjonalni tkacze i rzemieślnicy. Technologie włókiennicze, techniki i systemy technologiczne zostały przeanalizowane z punktu widzenia strukturalnego, historycznego i funkcjonalnego. Ponadto opisano i zbadano znane praktyki, struktury i urządzenia stosowane w badaniach dotyczących tkanin archeologicznych w sposób symetryczny, zgodnie z założeniami projektu TEXTILESTUDIES.

Zorganizowano warsztaty i wydarzenia naukowe, w tym dwa warsztaty naukowe. Współpraca przyczyniła się do przybliżenia specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie. Pozwoli to na lepszą analizę produkcji wiedzy zarówno w obszarze nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, przez co zmniejszą się braki wiedzy w dziedzinie tekstyliów archeologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Starożytne tkaniny, TEXTILESTUDIES, antropologiczny, etnograficzny, artefakty
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę