Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Opieka paliatywna dla pacjentów z rakiem przełyku

Rak przełyku odpowiada za około 5% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych. Europejscy badacze upatrują szansę na poprawę jakości życia pacjentów w zastosowaniu biodegradowalnych stentów.
Opieka paliatywna dla pacjentów z rakiem przełyku
Rak przełyku jest często diagnozowany w zaawansowanym stadium, co utrudnia potencjalne leczenie. Działania koncentrują się na opiece paliatywnej w celu poprawy jakości życia pacjentów. Ponieważ pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową cierpią na pewien stopień dysfagii, która zwiększa ryzyko problemów z jedzeniem lub wchłanianiem, stenty są stosowane w celu przywrócenia funkcji przełyku.

Obecnie stosowane stenty metalowe lub plastikowe mogą powodować hiperplazję tkanki, wrastanie guza do stentu i perystaltykę. Dostępny jest tylko jeden rodzaj stentu biodegradowalnego, który ulega degradacji w ciągu 12 tygodni, w zależności od poziomu pH w przełyku. Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie OSTENT (Novel materials and processing strategy for oesophageal stents) zaproponowali stworzenie nowych materiałów w celu optymalizacji fizykochemicznych i mechanicznych właściwości stentów. Jednym z celów było wprowadzenie leków do stentów. Ta metoda jest szeroko stosowana w przypadku stentów wszczepianych do układu sercowo-naczyniowego.

Naukowcy wykorzystali technologię elektrospinningu do syntezy struktur siatkowych opartych na biodegradowalnych polimerach z pamięcią kształtu. Opracowali nową technikę wytwarzania ceramicznych nanocząstek hydroksyapatytu i węglanu wapnia oraz zoptymalizowali ich strukturę i właściwości uwalniania leku.

Zastosowano wypełniacze wykonane z różnych materiałów do wzmocnienia matryc polimerowych, a następnie zbadano ich właściwości związane z degradacją in vitro. Naukowcy przetestowali warunki obejmujące różne pH, zarówno kwaśne, jak i obojętne, aby odzwierciedlić warunki dolnego przełyku. Właściwości mechaniczne oraz powierzchnie zdegradowanych materiałów zostały zbadane przy użyciu spektroskopu IR z transformacją Fouriera i skaningowego mikroskopu elektronowego. Powstałe kompozyty wykazały brak cytotoksyczności po interakcji z nabłonkowymi komórkami macierzystymi in vitro.

Działania w ramach projektu OSTENT umożliwiły stworzenie nowego biodegradowalnego stentu kompozytowego, który mógłby być stosowany w przełyku i przewodzie pokarmowym. Chociaż to urządzenie medyczne nie jest rozwiązaniem terapeutycznym, to stanowi solidną alternatywę dla opieki paliatywnej. Ponadto oczekuje się, że rozwiązania technologiczne opracowane w trakcie realizacji projektu przyczynią się do rozwoju technologii stentów, które będą mogły być wykorzystane w chirurgii układu sercowo-naczyniowego, chirurgii naczyniowej, a nawet w neurologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak przełyku, stent biodegradowalny, OSTENT, elektroprzędzenie, nanocząstki ceramiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę