Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roboty i polecenia głosowe

Zespół naukowców z UE opracował model językowy dla robotów domowych. Dzięki temu roboty będą mogły przetwarzać polecenia, ingerować w działania ludzi, jeśli to konieczne, i obliczyć efekt tej ingerencji.
Roboty i polecenia głosowe
Roboty są już wykorzystywane do pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Aby jednak móc w pełni korzystać z takich technologii, użytkownicy powinni mieć możliwość sterowania robotami domowymi za pomocą poleceń głosowych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ROBOTASK (Action words learning in a humanoid robot by discovering tool affordances via statistical inference) opracowano model językowy dla robotów. Model umożliwia robotom przetwarzanie zdań opisujących działania. Dodatkowo w badaniach dotyczących interakcji człowiek-robot przeanalizowano zdolność do uczestnictwa takiego robota jako partnera w pracach domowych. Zespół badał, czy robot może ingerować w czynności wykonywane przez człowieka.

Naukowcy zaproponowali model językowy, który bazuje na obiektach i sekwencjach motorycznych (zwanych afordancjami). Modelowanie afordancji pozwoliło na zbadanie efektów działań, takich jak popychanie obiektów oraz wyciąganie obiektów za pomocą narzędzia. Korzystając z modelu, roboty mogą oszacować efekty działań wykonywanych w odniesieniu do danego obiektu. Zgodnie z ideą, iż pojęcia są zakodowane w językowych i sensomotorycznych reprezentacjach, naukowcy zaproponowali wbudowany statystyczny model językowy obejmujący oba rodzaje wiedzy. Model umożliwił umieszczenie symboli w informacjach sensomotorycznych i stworzenie warstwy semantycznej umożliwiającej zrozumienie symboli.

Zespół ROBOTASK zaproponował także moduł planowania oparty o afordancje, który może być wdrożony poprzez hierarchiczne sieci zadaniowe. Taki moduł umożliwi robotowi opracowanie strategii dotyczącej realizacji swojej części zadania w ramach współpracy między człowiekiem a robotem. Robot może przewidzieć ludzkie potrzeby, a także możliwości podejmowania decyzji, aby rozpoznać, kiedy powinien interweniować w działanie człowieka.

W rezultacie roboty będą mogły asystować swoim partnerom w osiąganiu wspólnego celu. Robot będzie w stanie rozeznać obydwie strony działania i zaproponować odpowiednią pomoc.

Oprócz pomocy w czynnościach domowych technologia ROBOTASK może znaleźć zastosowanie w półautomatycznych systemach przemysłowych. Nowoczesne roboty mogą współpracować z ludźmi podczas wykonywania zadań, których nie można zautomatyzować, łącząc najlepsze ludzkie procesy poznawcze z umiejętnościami robota.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Roboty, polecenia głosowe, model językowy, ROBOTASK, afordancje, człowiek-robot
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę