Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ZETA-STIM — Wynik w skrócie

Project ID: 628634
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Czynniki wpływające na niepłodność mężczyzn

Problem niepłodności dotyka jedną na siedem par na całym świecie. Zrozumienie procesów biologicznych odpowiedzialnych za zapłodnienie u ssaków jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich rozwiązań.
Czynniki wpływające na niepłodność mężczyzn
U ssaków aktywacja oocytów jest najwcześniejszym etapem rozwoju zarodka po zapłodnieniu. Jest wywoływana przez oscylację wapniową inicjowaną przez czynnik białkowy zawarty w spermie, zwany PLC zeta. Oscylacje wapniowe mogą bezpośrednio wpływać na skuteczność rozwoju zarodków i leżą u podstaw drastycznie niskich wskaźników skuteczności leczenia niepłodności.

W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu ZETA-STIM (The molecular basis for the ability of PLC zeta to stimulate mammalian embryo development) zbadano molekularny mechanizm zapłodnienia u ssaków, koncentrując się na czynnikach determinujących oscylacje wapniowe. Wykazano, że obecne w spermie białko PLC zeta jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za generowanie oscylacji wapniowej podczas zapłodnienia u ssaków. Ponadto dowiedziono, iż obecnej w nasieniu białko wiążące PAWP nie było w stanie wywoływać oscylacji wapniowych w oocytach myszy i człowieka. Białko PAWP zostało niedawno sklasyfikowane jako alternatywna cząsteczka odpowiedzialna za aktywację oocytów.

Badania przedkliniczne wykazały, że rekombinowane ludzkie białko PLC zeta może uratować nieudaną aktywację oocytów w mysim modelu niepłodności męskiej. Wyniki te wyraźnie pokazują, że PLC zeta może służyć jako środek terapeutyczny umożliwiający wyleczenie niektórych form niepłodności męskiej. Naukowcy opracowali różne protokoły dotyczące produkcji rekombinowanego ludzkiego białka PLC zeta, które może być stosowane w klinikach IVF.

Naukowcy dostarczyli również informacji na temat biochemicznej struktury białka PLC zeta i wyznaczyli jego domenę katalityczną. Niedawne badania wykazały, że mutacja punktowa w domenie PLC zeta C2 była związana z niepowodzeniem aktywacji oocytów. Ta obserwacja podkreśliła istotną rolę tej domeny w funkcjonowaniu PLC zeta i skłoniła naukowców uczestniczących w projekcie ZETA-STIM do przeprowadzenia biochemicznej i biofizycznej analizy domeny C2 w celu poznania informacji na temat jej wiązania z różnymi białkami oocytów.

Odkrycia dokonane w ramach tego projektu dostarczają bezprecedensowych dowodów na temat funkcji białka PLC zeta. Chociaż dokładny mechanizm funkcjonowania PLC zeta wciąż nie jest jasny, badanie stworzyło nowe możliwości leczenia niepłodności męskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Niepłodność, aktywacja oocytów, oscylacja wapniowa, PLC zeta, ZETA-STIM
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę