Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Romowie: historia opieki zdrowotnej i dyskryminacji

Romowie przez lata doświadczali różnych form dyskryminacji. Naukowcy z UE udokumentowali historię dyskryminacji w zakresie opieki zdrowotnej, aby lepiej zrozumieć i zwalczyć jej przyczyny.
Romowie: historia opieki zdrowotnej i dyskryminacji
Romowie, nazywani również Cyganami, są tradycyjną (pół)wędrowną grupą etniczną żyjącą głównie na terenie Europy i obu Ameryk. Pochodzą z północnych regionów subkontynentu indyjskiego.

Romowie są często negatywnie przedstawiani jako ludzie uchylający się od pracy, biedni i wchodzący w konflikt z prawem. Te negatywne stereotypy były wykorzystywane w celu uzasadnienia dyskryminacji wobec tej grupy. Podczas II wojny światowej naziści prowadzili politykę masowej eksterminacji Romów w celu ich całkowitej eliminacji. Po 1945 roku w krajach komunistycznych przyjęto silną politykę asymilacyjną. Po zakończeniu socjalizmu Romowie doświadczyli problemu rosnącego bezrobocia i ciągłej marginalizacji społecznej.

Dyskryminacja trwa do dziś. Unia Europejska uważa, że należy rozwiązać ten problem i opracowała strategię mającą na celu zwiększenie integracji Romów.

W ramach unijnej inicjatywy ROMA AND HEALTH CARE (Health, hygiene and Romani assimilation in Austria and Hungary from an intersectional perspective, 1956-1989) wypełniono luki w zakresie badań nad historią Romów oraz społecznym aspektem medycyny, zdrowia i higieny.

Naukowcy porównali politykę i praktyki w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji zdrowotnej Romów i innych narodowości w dwóch różnych ustrojach politycznych: na terenie powojennych Węgier i Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od zakończenia II wojny światowej do lat 80. XX wieku.

W tym celu badacze dokonali przeglądu aktów, rozporządzeń, dokumentów ministerialnych i instytucjonalnych oraz artykułów medycznych oraz przeprowadzili wywiady z pracownikami służby zdrowia.

Inicjatywa ta umożliwiła poszerzenie wiedzy na temat bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji Romów przez systemy opieki zdrowotnej, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Przykładowo, we wschodniej i południowo-wschodniej Europie po 1956 roku pracownicy służby zdrowia stosowali selektywne podejście polegające na zniechęcaniu Romów do posiadania dzieci. Zbadano również, w jaki sposób stereotypy dotyczące rasy przetrwały do końca narodowego socjalizmu.

Kobiety zamożniejsze zachęcano do reprodukcji, a kobiety o gorszym statusie ekonomicznym i mniej wykształcone, między innymi romskie, zniechęcano do narodzin dziecka. Na Węgrzech duży wskaźnik reprodukcji i „coraz większą liczbę” Romów uznawano za obciążenie dla państwa i zagrożenie dla „jakości” populacji.

Rezultaty projektu będą stanowiły użyteczne źródło informacji dla decydentów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przyczynią się do dekonstrukcji stereotypów na temat Romów. Będzie to możliwe dzięki określeniu długoterminowych, historycznych przyczyn systematycznej dyskryminacji Romów przez systemy opieki zdrowotnej oraz przez pracowników służby zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Romowie, opieka zdrowotna, dyskryminacja, komunistyczny, ROMA AND HEALTH CARE, Austria, Węgry, decydent
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę