Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARGO-ANTS — Wynik w skrócie

Project ID: 605598
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Transport, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Lepsza automatyzacja obsługi ładunków w portach dzięki najnowocześniejszej technologii systemów transportu

Obsługa ładunków musi stać się skuteczniejsza, niezależnie od wielkości kontenerów. Dzięki inicjatywie UE opracowano innowacyjne rozwiązanie zwiększające poziom automatyzacji na terminalach kontenerowych.
Lepsza automatyzacja obsługi ładunków w portach dzięki najnowocześniejszej technologii systemów transportu
Istniejące porty i śródlądowe terminale kontenerowe zmagają się obecnie z ograniczeniami związanymi z nieuniknionymi, ręcznymi manewrami. Pomimo postępów w konstruowaniu autonomicznych pojazdów, w przypadku obsługi kontenerów nie zanotowano aż tak znaczących korzyści. Ponadto wprowadzone zautomatyzowane systemy wymagały znacznych inwestycji w zakresie wyposażenia terminali w sieci transponderów, które umożliwią pełną kontrolę nad zoptymalizowanymi automatycznie sterowanymi pojazdami (AGV). Ta duża inwestycja ekonomiczna uniemożliwia mniejszym terminalom przyjęcie podobnych rozwiązań.

Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu CARGO-ANTS (Cargo handling by automated next generation transportation systems for ports and terminals) wprowadzono zautomatyzowane systemy transportu nowej generacji (ANT).

Partnerzy projektu opracowali inteligentne pojazdy AGV i zautomatyzowane platformy wyposażone w czujniki, które mogą współpracować we wspólnych przestrzeniach roboczych w celu zapewnienia skutecznego i bezpiecznego transportu ładunków ze statków i na statki towarowe w głównych portach i terminalach towarowych. Te innowacyjne systemy ANT są przeznaczone głównie do terminali obsługujących dużą liczbę kontenerów, ale można je dostosować także do mniejszych terminali. Systemy te ograniczają przeciążenia terminalu poprzez zwiększenie przepustowości kontenerów, zwiększają elastyczność w zakresie infrastruktury niezależnej od sieci i znacznie obniżają wymagania inwestycyjne.

Naukowcy opracowali zautomatyzowaną, wspólną przestrzeń roboczą dla inteligentnych pojazdów AGV i zautomatyzowanych platform. Następnie stworzyli i zaprezentowali strategie planowania, podejmowania decyzji, kontroli i bezpieczeństwa dla tych pojazdów.

Wreszcie zespół CARGO-ANTS opracował i zatwierdził solidny system pozycjonowania niezależny od sieci oraz system percepcji środowiskowej do monitorowania bezpieczeństwa operacyjnego.

Oprócz operatorów portów i terminali, rezultaty projektu CARGO-ANTS mogą zaspokoić potrzeby innych podmiotów w łańcuchu logistycznym, niezwiązanych z obsługą kontenerów, takich jak magazyny i fabryki, które muszą przenosić towary z jednej lokalizacji do drugiej, lotniska, które są odpowiedzialne za transport bagażu oraz przemysł motoryzacyjny, który opracowuje koncepcje dla otwartych parkingów.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Obsługa ładunków, porty, terminale kontenerowe, CARGO-ANTS, zautomatyzowane systemy transportu nowej generacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę