Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TECHDEM — Wynik w skrócie

Project ID: 631427
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe

Połączenie wiedzy i władzy w krajach śródziemnomorskich od 1800 roku

Relacje między wiedzą ekspercką a władzą polityczną są od dawna przedmiotem dyskusji w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. W ramach unijnej inicjatywy zbadano związek między tymi dwoma elementami.
Połączenie wiedzy i władzy w krajach śródziemnomorskich od 1800 roku
Dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu TECHDEM (Technocracy and democracy: Convergence, conflicts and negotiations. A comparative and global analysis of expert knowledge and political power (18th to 21st century)) analizowano początki technokracji i zbadano, w jaki sposób wiedza specjalistyczna lub ekspercka stała się źródłem legitymizacji podczas debaty publicznej i podejmowania decyzji politycznych. Nacisk położono na ekspertów, głównie inżynierów i lekarzy, którzy prowadzili swoje działania w północnym regionie Morza Śródziemnego od XIX wieku do dzisiaj.

Zbadano, w jaki sposób zmiana struktury władzy politycznej wpłynęła na interpretację i kształtowanie wiedzy eksperckiej. Zbadano również, w jaki sposób wiedza ekspercka i eksperci kształtowali władzę polityczną i jej kanały lub instytucje. Wyniki pokazują wielokrotne i wzajemnie powiązane pozycjonowanie ekspertów. Grupy te kształtowały politykę publiczną w ramach struktur administracyjnych i poza nimi, przyczyniając się tym samym do tworzenia i rozpowszechniania opinii publicznej, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego w XIX wieku.

Aby zgromadzić opinie ekspertów i obywateli, zespół TECHDEM zorganizował stałe miesięczne warsztaty otwarte dla ogółu społeczeństwa. Uczestniczyły w nich przede wszystkim studenci studiów magisterskich i podyplomowych oraz wykładowcy akademiccy, którzy chcieli uczestniczyć w dialogu między środowiskiem akademickim a społeczeństwem.

Naukowcy zbadali przestrzenne wymiary produkcji wiedzy w obszarach miejskich i analizowali wzajemne oddziaływanie międzynarodowych i lokalnych aspektów wśród ekspertów i profesjonalistów.

Partnerzy projektu przyjrzeli się kwestii ponownego zdefiniowania męskości poprzez interakcje z dyskursem wokół postępu cywilizacji oraz zbadali, w jaki sposób metafory płci przyczyniły się do stworzenia i odtworzenia pojęcia państwa. Uwzględniono także aspekty płci w odniesieniu do produkcji wiedzy z perspektywy porównawczej i transnarodowej. Przyczyniło się to do rozwinięcia działalności ukierunkowanej na społeczeństwo obywatelskie.

Poprzez systematyczne odkrywanie związku między władzą a wiedzą, naukowcy z TECHDEM podjęli debatę publiczną na temat relacji między technokracją a demokracją, a także między opinią ekspercką a opinią publiczną we współczesnym społeczeństwie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Wiedza specjalistyczna, władza polityczna, TECHDEM, technokracja, demokracja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę