Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe cele terapeutyczne w leczeniu białaczki limfoblastycznej

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów u dzieci. Identyfikacja kluczowych czynników odpowiedzialnych za chorobę może doprowadzić do opracowania skuteczniejszych, bardziej ukierunkowanych metod leczenia.
Nowe cele terapeutyczne w leczeniu białaczki limfoblastycznej
ALL to nowotwór hematologiczny charakteryzujący się zaburzeniami chromosomalnymi, które prowadzą do progresji choroby, wpływają na prognozę, a także na stratyfikację terapii. Prekursor limfocytu B białaczki ALL (B-ALL) jest związany z zatrzymaniem rozwoju komórek B w stadium komórek pre-B. Złośliwe komórki blastyczne blokują ekspresję i sygnalizację receptora limfocytu B (BCR) i jego prekursora, pre-BCR, aktywując mechanizm przeżycia i proliferacji kosztem dojrzewania i zatrzymywania cyklu komórkowego.

Obecnie leczenie wykorzystujące B-ALL wymaga chemioterapii, która powoduje ostrą i długoterminową toksyczność. Potrzebne są więc lepsze i mniej toksyczne interwencje, które z kolei wymagają lepszego zrozumienia sieci sygnalizacji B-ALL.

Celem naukowców uczestniczących w finansowanym ze środków UE projekcie LEUKEMIA SIGNALLING (Defining the functions of novel integral membrane regulator, CMTM family in B cell development and acute lymphoblastic leukaemia) było zidentyfikowanie nowych docelowych miejsc działania leków dla B-ALL. Działania skoncentrowane były na pierwszym punkcie w rozwoju komórek B – stadium pre-BCR.

Analiza genomu chorych, u których występują limfoblasty B-ALL odpowiedzialne za rearanżację genów i deregulację ekspresji receptora cytokiny typu I zwanego CRLF2, ujawniła nowe procesy odpowiedzialne za przyczep ogniskowy komórek. Choć znaczenie funkcjonalne wielu z tych nieprawidłowości jest w dużej mierze nieznane, prawdopodobnie aktywują one dodatkowe szlaki, które mogą stanowić nowe cele terapeutyczne.

W kolejnej części projektu skupiono się na niedawno odkrytych białkach CMTM (Chemokine factor like Marvel like Trans Membrane), które współdziałają z BCR podczas rozwoju komórek B. Naukowcy przyjęli metodologię biologii systemów w celu identyfikacji sieci sygnalizacyjnej CMTM. Ponadto podjęto również działania w celu określenia roli regulatora apoptozy DRAK2 w przewlekłej białaczce limfocytowej.

Informacje zdobyte w projekcie LEUKEMIA SIGNALLING przyczynią się do zrozumienia złożonej sygnalizacji regulującej komórki blastyczne białaczki. Ustalenie roli regulacyjnej CMTM w rozwoju komórek pre-B i B-ALL nie tylko dostarcza podstawowych informacji na temat występowania białaczki, ale otwiera nowe możliwości w zakresie terapii.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Ostra białaczka limfoblastyczna, BCR, LEUKEMIA SIGNALLING, CRLF2, CMTM
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę