Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa wydajności recyklingu lamp i żarówek przynosi korzyści małym przedsiębiorstwom w Europie

Obecne sposoby zbierania i transportu zużytych lamp i żarówek mogą często powodować ich uszkodzenie. To może mieć poważny wpływ na środowisko i przyczynić się do obniżenia wartości materiału poddanego recyklingowi z powodu zanieczyszczenia i emisji rtęci.
Poprawa wydajności recyklingu lamp i żarówek przynosi korzyści małym przedsiębiorstwom w Europie
Przewiduje się, że w okresie od 2011 do 2021 roku w europejskim strumieniu odpadów pojawi się około 800 milionów lamp i żarówek. Proces recyklingu zwykle obejmuje mieszankę różnych typów żarówek, które są następnie segregowane i poddawane recyklingowi. W strumieniu odpadów zmieszanych trudno jednak zidentyfikować żarówki zawierające rtęć.

Problemy te zostały uwzględnione w finansowanym przez UE projekcie ILLUMINATE (Automated sorting and recycling of waste lamps), w ramach którego opracowano metody i procesy zbierania i sortowania odpadów oświetleniowych.

Naukowcy stworzyli system multisensoryczny, który automatycznie sortuje żarówki według różnych klas i usuwa obiekty obce. To urządzenie łączy mechaniczne techniki rozpoznawania z czujnikami wykrywającymi masę, kolor i kształt w celu identyfikacji różnych typów żarówek w strumieniu odpadów. Do systemu rozpoznawania można podłączyć różne linie przetwarzania odpadów i dostosować je do sortowanego materiału.

Po identyfikacji i oddzieleniu strumienie odpadów zawierających rtęć i niezawierających rtęci są poddawane odpowiednim procesom przetwarzania, a zużyte żarówki są poddawane recyklingowi. Ułatwia to przetwarzanie odpadów oświetleniowych, a tym samym maksymalizuje odzyskiwanie szkła, metali, tworzyw sztucznych i metali ziem rzadkich. System sortowania może również obsługiwać lampy diodowe.

W ramach projektu ILLUMINATE opracowano technologie mające na celu znaczne ograniczenie ekologicznego wpływu zanieczyszczeń materiałów podczas zbierania odpadów oświetleniowych. Przyczyni się to do poprawy efektywności wykorzystania zasobów, co pozwoli licznym przedsiębiorstwom z sektora MŚP na zwiększenie konkurencyjności swoich usług.

Ponadto rezultaty projektu pomogą zmniejszyć emisję rtęci i wyeliminować konieczność pracy ręcznej oraz bezpośredniego kontaktu z poddawanym recyklingowi materiałem zanieczyszczonym rtęcią. Projekt ILLUMINATE przyczyni się więc do poprawy w zakresie zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także pomoże w otwarciu nowych rynków dla europejskich firm z sektora MŚP.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Recykling, lampy, żarówki, rtęć, strumień odpadów, ILLUMINATE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę