Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowej generacji narzędzie usprawniające proces decyzyjny w złożonych sytuacjach kryzysowych na dużą skalę

W ramach inicjatywy UE opracowano zaawansowane narzędzie wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie rekonstrukcji i odbudowy w następstwie katastrof naturalnych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, w tym skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN).
Nowej generacji narzędzie usprawniające proces decyzyjny w złożonych sytuacjach kryzysowych na dużą skalę
Rekonstrukcja i odbudowa trwa coraz dłużej, kosztuje coraz więcej i staje się coraz bardziej złożonym procesem. Skażenie CBRN może w niektórych przypadkach wydłużyć okres odbudowy o nawet 20 lat. Mimo że organizacje międzynarodowe podejmowały znaczące działania mające na celu koordynację podmiotów zainteresowanych na etapach zarządzania wczesnym procesem odbudowy, nie są dostępne żadne dodatkowe narzędzia programistyczne. Co więcej, wciąż spotykamy się z problemami dotyczącymi optymalizacji koordynacji na poziomie operacyjnym.

W ramach finansowanego przez UE projektu DESTRIERO (A decision support tool for reconstruction and recovery and for the interoperability of international relief units in case of complex crises situations, including CBRN contamination risks) przedstawiono rozwiązanie wspomagające podejmowanie decyzji, które ułatwia skuteczną współpracę między kilkoma organizacjami w zakresie oceny i odbudowy.

Partnerzy projektu w szczególności skupili się na opracowaniu narzędzia do pokryzysowej oceny potrzeb (PDNA), które umożliwia ocenę uszkodzeń i skażenia, monitorowanie i aktualizację w sposób ciągły. Jest to możliwe dzięki danym satelitarnym i zdjęciom lotniczym, które są uzupełniane danymi terenowymi.

Platforma umożliwia organizacjom pomocy humanitarnej i ich systemom informacyjnym udostępnianie danych dla kilku procesów. Połączeni użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w PDNA i procesach planowania rekonstrukcji i odbudowy (RRP). Proste i intuicyjne interfejsy umożliwiają udostępnianie danych z łączami do ocen potrzeb i informacji dotyczących procesów planowania odbudowy.

Sieć działa jak scentralizowany system zarządzania informacjami w pojedynczej lokalizacji, który zapewnia usługi umożliwiające współpracę połączonych systemów w celu uczestniczenia w procedurach PDNA i RRP.

Narzędzie DESTRIERO zostało zaprezentowane i zweryfikowane przy użyciu scenariuszy skażenia CBRN, powodzi i trzęsień ziemi na dużą skalę.

DESTRIERO stanowi kompleksowe rozwiązanie stosowane na etapie odbudowy w cyklu zarządzania kryzysowego. Oferuje innowacyjne, najnowocześniejsze funkcje obejmujące PDNA, komunikację, wymianę informacji i koordynację między zainteresowanymi stronami, a także podejmowanie decyzji w celu nadania priorytetu działaniom w procesie odbudowy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Narzędzie do wspomagania procesu decyzyjnego, skażenie CBRN, DESTRIERO, rekonstrukcja i odbudowa, pokryzysowa ocena potrzeb
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę