Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwiązania technologiczne dają nowe życie wycofanym z eksploatacji systemom i urządzeniom produkcyjnym

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na elastyczność, adaptacyjność i niskie koszty eksploatacji, niewiele uwagi poświęca się znacznemu spadkowi wydajności produkcji oraz wycofywaniu z eksploatacji i zastępowaniu sprzętu. W ramach unijnej inicjatywy wprowadzono strategie i technologie dotyczące ponownego wykorzystania urządzeń produkcyjnych w fabrykach.
Rozwiązania technologiczne dają nowe życie wycofanym z eksploatacji systemom i urządzeniom produkcyjnym
Naukowcy z finansowanego przez UE projektu REBORN (Innovative reuse of modular knowledge based devices and technologies for old, renewed and new factories) opracowali zestaw prototypów sprawdzonych w środowiskach przemysłowych, które potrafią gromadzić i zarządzać informacjami o możliwościach urządzeń.

Zespół REBORN wyprodukował wszechstronne, modularne urządzenia typu „podłącz i produkuj” zwane VERSON z wbudowanym systemem umożliwiającym elastyczną produkcję, samoczynne monitorowanie stanu i optymalne ponowne wykorzystanie. Urządzenia te zbierają, przechowują i analizują dane dotyczące procesu. Uzyskane informacje stanowią źródło wiedzy na temat elementów wyposażenia w obrębie systemu. Te dane mogą być wykorzystane do różnych celów, między innymi do dynamicznego planowania zadań, potencjalnych prac konserwacyjnych i renowacyjnych, a także do analiz prognostycznych dotyczących pozostałego czasu eksploatacji urządzenia.

Urządzenia VERSON zostały zaprojektowane w formie modułów w celu umożliwienia rekonfiguracji, na przykład w przypadku zmieniających się wymagań dotyczących wytwarzanych produktów. Można je również łatwo zintegrować z nowymi i istniejącymi urządzeniami. Ponadto naukowcy opracowali strategie ponownego wykorzystania urządzeń VERSON i stworzyli modele do projektowania układów fabryk i konfiguracji umożliwiającej dopasowanie.

Partnerzy projektu z powodzeniem zaprezentowali technologie w zakresie inteligentnej naprawy, modernizacji i ponownego wykorzystania sprzętu, projektowania układów fabryk oraz elastycznej i adaptacyjnej produkcji w halach produkcyjnych z uwzględnieniem kilku scenariuszy przemysłowych. Udostępniono ponad 15 produktów demonstracyjnych i prototypów.

Rozwiązania opracowane w ramach projektu REBORN przyczynią się do stworzenia zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i bardziej ekologicznych fabryk, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści ekonomicznych i zwiększeniu konkurencji dla sektora produkcyjnego. Proponowane metody ponownego wykorzystania i renowacji zapewnią nowe możliwości biznesowe, wzmacniając tym samym konkurencyjność europejskich firm z sektora MŚP. W europejskim przemyśle maszynowym nastąpi zmiana z działalności bazującej na urządzeniach na działalność zapewniającą wartość dodaną, gdzie głównym czynnikiem wpływającym na wyniki firmy stają się usługi serwisowania sprzętu i wiedza o sprzęcie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sprzęt produkcyjny, fabryki, REBORN, modularne urządzenia oparte na wiedzy, VERSON
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę