Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe podejście pomaga ludziom w prowadzeniu zdrowego stylu życia

Świat stoi w obliczu zbliżającego się kryzysu zdrowotnego w postaci chorób niezakaźnych i przewlekłych wynikających ze złych nawyków żywieniowych, palenia tytoniu i braku aktywności fizycznej.
Nowe podejście pomaga ludziom w prowadzeniu zdrowego stylu życia
Dzięki wsparciu finansowemu ze strony UE naukowcy uczestniczący w projekcie CREDITS4HEALTH (Credits-based, people-centric approach for the adoption of healthy life-styles and balanced Mediterranean diet in the frame of social participation and innovation for health promotion) stworzyli i przetestowali nowy, skuteczny sposób na promowanie wśród ludzi zdrowego stylu życia.

Naukowcy opracowali zrównoważony system dla osób żyjących w regionie śródziemnomorskim, który ma na celu zwiększenie ich poziomu aktywności fizycznej i zachęca ich do przyjmowania zdrowych nawyków żywieniowych. Model ten opiera się na podejściu indywidualnym i różnych zachętach. Przetestowano go w trzech krajach UE (w Grecji, Hiszpanii i Włoszech), a następnie rozszerzono na pozostałą część Europy.

System opiera się na modelu 3-4-50, który podkreśla, w jaki sposób 3 typy zachowań (niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej i palenie tytoniu) przyczyniają się do rozwoju 4 chorób przewlekłych (raka, choroby serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2), które są odpowiedzialne za ponad 50% wszystkich zgonów na świecie. Ta nowa metoda obejmuje spersonalizowane działania oparte na dowodach i istniejących zachowaniach użytkowników oraz uwarunkowaniach medycznych, psychologicznych i społecznych.

Platforma ICT wykorzystywana jest do określenia specyficznych potrzeb użytkowników związanych z nawykami żywieniowymi i aktywnością fizyczną, a także do określenia ich motywacji i potencjalnych trudności w prowadzeniu zdrowszego stylu życia. Użytkownicy mogą określić swoje cele dotyczące odżywiania i aktywności fizycznej, a także skorzystać z narzędzi opartych na dowodach, wskazówek i wsparcia ze strony społeczności potrzebnych do osiągnięcia tych celów.

Dużą innowacją było wprowadzenie systemu nagród opartego na wynikach użytkowników. W zależności od poziomu zgodności z założonymi celami użytkownicy mogą zdobywać punkty umożliwiające im dostęp do rabatów na zestawy produktów i usług promujących zdrowie dostarczanych przez partnerów przemysłowych projektu.

Projekt CREDITS4HEALTH proponuje nowe, radykalne podejście do kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia, w ramach którego ludzie aktywnie angażują się w działania mające na celu utrzymanie i poprawę ich stanu zdrowia. Dzięki temu mogą zapobiec chorobom przewlekłym, a tym samym poprawić jakość swojego życia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Zdrowy styl życia, nawyki żywieniowe, palenie tytoniu, aktywność fizyczna, CREDITS4HEALTH, dieta śródziemnomorska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę