Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ShERACA Plus — Wynik w skrócie

Project ID: 609574
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Egipt
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Technologie przemysłowe, Gospodarka cyfrowa

Współpraca pomiędzy UE a Egiptem w dziedzinie nauki, technologii i innowacji nabiera rozpędu

Unijna inicjatywa pozwoliła na dalsze umocnienie współpracy pomiędzy Europą a Egiptem w zakresie nauki, technologii i innowacji (ST&I).
Współpraca pomiędzy UE a Egiptem w dziedzinie nauki, technologii i innowacji nabiera rozpędu
Do wzmocnienia partnerstw zawartych między UE a Egiptem przyczynia się szereg różnych inicjatyw. Jednak w kwestii udziału Egiptu w działaniach prowadzonych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Mając to na uwadze, uczestnicy finansowanego z funduszy unijnych projektu SHERACA PLUS (Shaping Egypt’s association to the European Research Area and Cooperation Action Plus) postawili sobie za cel zwiększenie udziału i zaangażowania egipskich podmiotów z dziedziny ST&I oraz kluczowych podmiotów z EPB.

Korzystając z osiągniętych wyników, odniesionych sukcesów i doświadczeń zdobytych dzięki poprzedzającej go inicjatywie, w ramach projektu SHERACA PLUS nie tylko wsparto dialog polityczny, lecz także wdrożono wspólne, strategiczne programy ST&I. Wysiłki te pomogły zidentyfikować wyzwania, które stoją na drodze skutecznej współpracy pomiędzy UE a Egiptem w zakresie nauki, technologii i innowacji.

Partnerzy projektu rozwinęli internetowy portal współpracy pomiędzy UE a Egiptem – kluczowe narzędzie komunikacyjne wspierające i prezentujące wspólne działania podejmowane w ramach współpracy ST&I. Portal dostarcza europejskim i egipskim badaczom informacji o unijnych inicjatywach w zakresie badań i innowacji oraz obejmuje zbiór przepisów prawno-administracyjnych, których prezentacja ma za zadanie zwiększyć udział egipskich naukowców w programie Horyzont 2020 i innych finansowanych przez UE inicjatywach. Z myślą o wspieraniu potencjału badawczego Egiptu i zwiększaniu możliwości efektywnej współpracy platforma ta tworzy pomosty pomiędzy naukowcami z egipskich instytucji i uniwersytetów a badaczami z państw członkowskich.

Portal wzbogacono o punkt pomocy w zakresie praw własności intelektualnej, który pozwala zarówno badaczom, jak i innym stronom zainteresowanym prezentować nowe pomysły oraz oferuje wsparcie z dziedziny projektów i umów o partnerstwie.

Aby przybliżyć naukowcom i zaangażowanym podmiotom historię współpracy pomiędzy UE a Egiptem w zakresie ST&I, zespół projektu SHERACA PLUS przygotował materiał filmowy. Prezentuje on przykłady najlepszych praktyk wskazujących właściwy kierunek przyszłego rozwoju tej współpracy, który pozwoli osiągnąć wspólne cele. Pomocne w tym zakresie okazały się również krótkoterminowe stypendia wspierające mobilność i trzy wizyty studyjne.

Na ostatnim etapie projektu przeprowadzono przegląd polityki ST&I oraz opracowano raport na temat przyszłości działań dwustronnych i regionalnych wraz z możliwymi synergiami. Wysiłki te stanowiły klucz do zrozumienia egipskiego narodowego systemu innowacji i szerszych wyzwań społecznych. Sporządzone dokumenty pomogły stworzyć plan rozwoju współpracy ST&I pomiędzy Unią a Egiptem w ramach programu Horyzont 2020 w oparciu o wspólne interesy i korzyści.

Projekt SHERACA PLUS zapewnił sprzyjające warunki rozwoju nowych możliwości w dziedzinie ST&I, które przyniosą korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i Egiptowi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Egipt, nauka, technologia i innowacje, Europejska Przestrzeń Badawcza, SHERACA PLUS, Cooperation Action Plus
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę