Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CRISI — Wynik w skrócie

Project ID: 624930
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł

Przełomowe badanie wspierające integrację transgraniczną i współpracę w zakresie innowacji w UE

Inicjatywa UE rzuciła nowe światło na transgraniczną współpracę regionalną i pozwoliła lepiej zrozumieć, jak niewielka odległość oraz integracja transgranicznych regionalnych systemów innowacji (CBRIS, Cross-Border Regional Innovation Systems) wpływają na mechanizmy przekazywania wiedzy oraz poziom innowacyjności.
Przełomowe badanie wspierające integrację transgraniczną i współpracę w zakresie innowacji w UE
W ramach finansowanego przez UE projektu CRISI (Cross-border regional innovation system integration) porównano oddziaływanie różnych rodzajów sąsiedztwa na przekazywanie wiedzy w obrębie CBRIS oraz innowacyjność, jak również opracowano metody szacowania poziomu integracji CBRIS. Oceniono również sukcesy projektów współpracy międzynarodowej w zakresie transgranicznego przepływu wiedzy i innowacji w turystyce.

Prace rozpoczęto od przeprowadzenia trzech analiz bibliograficznych, na podstawie których opracowano kilka kluczowych zaleceń dotyczących polityki ułatwiającej integrację CBRIS. Uzyskane wyniki dowodzą, że obszary przygraniczne to osobna i ważna dziedzina studiów regionalnych, zaś badania dotyczące tych obszarów mają duże znaczenie dla ich zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Partnerzy projektu opracowali program ramowy strukturę pozwalający empirycznie zweryfikować koncepcję CBRIS oraz ocenić postęp ich integracji. Powinno to pomóc regionom transgranicznym lepiej poznać drogę w kierunku stworzenia wspólnych transgranicznych regionalnych systemów innowacji.

Zespół CRISI rozwinął koncepcję współpracy transgranicznej, przeprowadzając dwa badania empiryczne bazujące na pośrednich źródłach danych. Wyniki wykazały, że dołączenie do UE miało znaczący, pozytywny wpływ na liczbę publikacji wydawanych wspólnie przez naukowców z 15 podstawowych oraz nowych państw członkowskich. To samo dotyczy publikacji transgranicznych w nowych państwach członkowskich.

Badacze zaproponowali kilka sposobów gromadzenia i analizowania pierwotnych danych na poziomie przedsiębiorstw oraz metod ilustrowania działania transgranicznych sieci współpracy, jak również dowiedli ich wykonalności. Zbadali również czynniki, które wpłynęły na sukces finansowanych przez Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa projektów współpracy transgranicznej w turystyce. Uzyskane wnioski mogą okazać się przydatne dla praktyków oraz decydentów przy planowaniu i realizacji projektów transgranicznych.

CRISI to pierwsze istotne badanie empiryczne dotyczące podstaw teoretycznych systemów CBRIS, ich integracji oraz poziomu przekazywania wiedzy, jak również innowacyjności inicjatyw współpracy transgranicznej. Wróży to długoterminowy sukces regionów transgranicznych, który, w zależności od wspólnych wysiłków, będzie skutkować integracją na poziomie transregionalnym oraz rozwojem wspólnych systemów innowacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Integracja transgraniczna, innowacje, transgraniczne regionalne systemy innowacji, wymiana wiedzy, CRISI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę