Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe informacje w dyskusji na temat danych cyfrowych jako nowego medium technologicznego przyspieszającego rozwój międzynarodowy

W ramach unijnej inicjatywy zbadano znaczenie „danych niezbędnych dla rozwoju” i wykorzystania nowych typów danych cyfrowych do kształtowania działań na rzecz rozwoju przez rządy i instytucje międzynarodowe.
Nowe informacje w dyskusji na temat danych cyfrowych jako nowego medium technologicznego przyspieszającego rozwój międzynarodowy
Celem uczestników finansowanego przez UE projektu D4D (Data for development: The implications of new types of digital data for international development) było opracowanie zasad etycznych dotyczących korzystania ze zbiorów Big Data w polityce i działaniach na rzecz rozwoju międzynarodowego.

Przede wszystkim skupiono się na sposobie, w jaki dostępność takich danych zachęca nowe podmioty i instytucje do rozwoju międzynarodowego oraz w jaki organizacje działające na rzecz rozwoju radzą sobie z wymogami w zakresie prywatności i ochroną danych. Sprawdzono również, jak potencjalne korzyści wynikające z większej wiedzy na temat populacji krajów rozwijających się są ważone względem ryzyka wyśledzenia i zidentyfikowania osób indywidualnych oraz grup.

Partnerzy projektu skupili się na osobach indywidualnych, które wytwarzają dane, organizacjach i instytucjach, które je wykorzystują, oraz decydentach i firmach technologicznych, które zajmują się aspektami technicznymi i regulacyjnymi w zakresie generowania i przechowywania danych. Przeprowadzając liczne studia przypadku, zebrali dowody z różnych źródeł, m.in. od operatorów sieci komórkowych tworzących duże zbiory danych pochodzących od użytkowników z krajów o małych i średnich dochodach oraz z projektu IBM, którego celem była optymalizacja instalacji wodociągowej w Bangalore.

Projekt D4D obejmował również obserwację uczestników międzynarodowych wydarzeń związanych z International Data Responsibility Group celem lepszego poznania mechanizmów powstania tej nowej grupy osób związanych z koncepcją danych niezbędnych do rozwoju, ich celów oraz sposobu postrzegania wyzwań etycznych.

W ramach projektu D4D przeanalizowano również kwestie etyki w zakresie danych niezbędnych do rozwoju. W tym celu nawiązano współpracę z międzynarodową siecią uczonych, praktyków oraz korporacji zajmujących się tą dziedziną. Te wysiłki pomogły zdefiniować oraz omówić kwestie etyczne, które pojawiły się w związku z usługami analizy danych. Dodatkowo uczestnicy projektu podjęli współpracę z uczonymi i praktykami z Afryki Subsaharyjskiej, Indii i Ameryki Łacińskiej oraz z organizacjami aktywistów. Zaangażowali się również w międzynarodowe i interdyscyplinarne dyskusje dotyczące pojęcia prywatności grupowej.

Rezultaty projektu zostały opublikowane w 7 artykułach naukowych zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach i 3 rozdziałach książkowych oraz przedstawione na ponad 20 międzynarodowych prezentacjach i prelekcjach.

Jednym z głównych dorobków projektu jest książka „Group Privacy (2017)” otwierająca nowe ścieżki w zakresie badań nad prywatnością bazujące na empirycznych wynikach projektu D4D.

Dzięki projektowi D4D cały świat zwrócił swoją uwagę na kwestie związane z wykorzystaniem zbiorów Big Data do rozwoju i pomocy humanitarnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane cyfrowe, rozwój międzynarodowy, dane niezbędne do rozwoju, D4D, etyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę