Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SECONDARY CITIES-EU — Wynik w skrócie

Project ID: 304007
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Turcja
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł

Droga Turcji do Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój przemysłu regionalnego

Celem tej unijnej inicjatywy było określenie wpływu procesu akcesyjnego Turcji od połowy lat 90. XX wieku na regionalne rozmieszczenie zakładów przemysłowych.
Droga Turcji do Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój przemysłu regionalnego
W ramach finansowanego z funduszy UE projektu SECONDARY CITIES-EU (Secondary cities of Europe: The case of regional industrial development in Turkey) zbadano związek pomiędzy procesem akcesyjnym Turcji do UE a transformacją przemysłową w Europie. Skupiono się na trzech miastach, w których w tym czasie miał miejsce ogromny rozwój przemysłowy: Denizli, Gaziantep i Kayseri.

Partnerzy projektu rozpoczęli od wywiadów z przedstawicielami agencji rządowej, oceny kluczowych dokumentów strategicznych oraz analizy treści. Następnie przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami izb przemysłowych, agencji rozwoju regionalnego, biur gubernatorów oraz władz samorządowych w wyżej wymienionych miastach. Celem tych wywiadów było zdobycie danych na temat zakładów przemysłowych w każdym z tych miast.

Badacze porozmawiali również z przedstawicielami największych firm przemysłowych oraz ich filii w tym regionie. Łącznie informacji na temat biznesu, produkcji oraz procedur zatrudniania w tych przedsiębiorstwach udzieliły 142 osoby.

W oparciu o uzyskane wyniki zdefiniowano trzy kluczowe czynniki, które wpłynęły na ponadprzeciętną wydajność przemysłową tych miast. Po pierwsze, przeszłość przemysłowa zapewniła im szczególną przewagę w kontekście zasobów ludzkich oraz infrastruktury. Już w latach 80. XX wieku w tych miastach znajdowały się ważne zakłady przemysłowe, m.in. fabryki włókiennicze, cukrownie oraz cementownie. Po drugie, miasta te znajdują się w korzystnych lokalizacjach. Po trzecie, migracja ze wsi do miast po latach 80. XX wieku pomogła nowej klasie przedsiębiorców rozbudować bazę przemysłową.

W ciągu ostatniej dekady miasta te zaczęły pełnić trzy nowe role w zakresie globalnych stosunków przemysłowych. Po kryzysie z 2008 roku rozkwitł sektor produkcji energochłonnej, sektory kapitałochłonne rozwijały się szybciej niż pracochłonne, zaś sektory pracochłonne rozwinęły się w drodze integracji wertykalnej. Te postępy doprowadziły do napięć w obrębie lokalnych łańcuchów dostaw.

Wyniki projektu zostały opublikowane w postaci monografii, czterech artykułów naukowych, siedmiu rozdziałów książkowych oraz trzech raportów z badań. Rezultaty te zostały również przedstawione na różnych konferencjach, warsztatach oraz prelekcjach.

Zespół SECONDARY CITIES-EU zwiększył stan wiedzy na temat orientacji polityki przemysłowej Turcji, dynamiki przemysłowej i miejskiej w trzech najlepiej prosperujących miastach oraz praktyk biznesowych i produkcyjnych największych przedsiębiorstw Turcji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Turcja, rozwój przemysłu regionalnego, produkcja, SECONDARY CITIES-EU
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę