Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ACCOMIM — Wynik w skrócie

Project ID: 641476
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Energia, Transport, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zastosowanie nowoczesnych technologii do unowocześnienia procesów formowania przyspieszy rozwój przemysłu lotniczego

Technologie formowania wtryskowego metali (MIM, Metal Injection Moulding) wykorzystywane w wielu sektorach pozwalają zmniejszyć koszty oraz zużycie energii podczas produkcji małych i złożonych części metalowych, jednak nie były one dotąd stosowane w przemyśle lotniczym. Dzięki unijnej inicjatywie udało się to zmienić.
Zastosowanie nowoczesnych technologii do unowocześnienia procesów formowania przyspieszy rozwój przemysłu lotniczego
Formowanie MIM jest powszechnie stosowane w branżach o bardzo restrykcyjnych wymogach w zakresie kosztów i jakości. Jednakże technologia ta nie przyjęła się w przemyśle lotniczym, szczególnie w przypadku produkcji siłowników systemów sterowania lotem.

Celem sfinansowanego przez UE projektu ACCOMIM (Actuator components made by alternative metal injection moulding) było wdrożenie technologii MIM w sektorze lotniczym i zidentyfikowanie nowych zastosowań dla tej technologii oraz zaawansowanych procesów produkcji.

Prace rozpoczęto od analizy najnowocześniejszych materiałów, które można zastosować jako surowce do formowania MIM. Zespół ACCOMIM wybrał potencjalne materiały oraz sprawdził ich wytrzymałość pod kątem zastosowania w przemyśle lotniczym oraz zastąpienia tradycyjnych materiałów metalowych.

Partnerzy projektu analizowali możliwość zastąpienia elementów systemu sterowania lotem elementami wykonanymi w technologii MIM. Ocenili koszty oraz proces produkcji nowych elementów MIM oraz porównali je z elementami wyprodukowanymi przy użyciu standardowych technologii, takich jak frezowanie i toczenie.

Aby potwierdzić realność zastosowania technologii MIM w przemyśle lotniczym, badacze wybrali kilka elementów i metodą formowania wtryskowego wykonali prototypy użyte następnie do zademonstrowania ich jakości jako odpowiedniej dla przyszłych zastosowań w lotnictwie. Ocenili także wytrzymałość i jakość prototypów oraz próbek testowych, przeprowadzając kontrolę jakości oraz badania wzrokowe, wymiarowe, metalograficzne, korozyjne i nieniszczące. Dostosowanie kryteriów projektowych, norm materiałowych, końcowych testów kontrolnych oraz arkuszy danych kontrolnych do charakterystyki nowej technologii pozwoli w przyszłości produkować elementy siłowników przeznaczone dla przemysłu lotniczego.

Dzięki projektowi ACCOMIM udało się skutecznie rozwinąć nową technologię produkcji elementów siłowników do systemów sterowania lotem oraz dowieść, że siłowniki można produkować za pomocą mniej kosztownych i bardziej zrównoważonych technik formowania MIM. Możliwości wykorzystania technologii MIM w przemyśle lotniczym są warte dalszych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przemysł lotniczy, formowanie wtryskowe metali, systemy sterowania lotem, ACCOMIM, elementy siłowników
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę